MENEKÜLÉS KÖZBEN

Olvassuk el 1Móz 28:10-17 szakaszát! Miről szól ez a történet? Mit tanulhatunk belőle Isten kegyelméről mindannyian, akik bizonyos értelemben menekülünk a bűneink miatt?

Jákób az édesanyja segédletével kegyetlen csalásba keveredett a család más tagjainak a kárára, amiért azután megfizetett. A bátyja szörnyű fenyegetésekkel illette, földönfutóvá lett, elmenekült a nagybátyjához, Háránba. Minden bizonytalannak és ijesztőnek tűnt. Egy nap szürkület után, amikor besötétedett, Jákób a semmi közepén találta magát, a feje felett az égbolt volt a tető. Keresett egy követ párnául, majd nyugovóra tért. Hamarosan azonban megzavarta valami öntudatlan alvását. Jött a híres álom a hatalmas létráról, ami a földön állt és az égig ért, angyalok jártak rajta le-föl.

Jákób hallott egy hangot: „Én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene” (1Móz 28:13). Majd olyan ígéretek következtek, amelyeket a családi hagyományokból jól ismert. Utódaid igen sokan lesznek, áldást jelentenek majd a föld minden családja számára. „Íme, én veled vagyok – folytatta a hang –, hogy megőrizzelek téged, akárhova mész… Mert nem hagylak el, míg be nem teljesítem, amint mondtam neked” (1Móz 28:15, ÚRK).

Jóval később Ellen White ezt írta Pálról: „látta Jákób látomásának létráját, ami Krisztust jelképezte, aki összekötötte a földet a mennyel, a halandó embert a végtelen Istennel. Hite megerősödött, amint visszaemlékezett arra, hogy a pátriárkák és próféták arra építettek, aki az ő támasza és vigasza, akiért az életét adja” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 336. o.).

Jákób felébredt és ezt gondolta magában: „Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam” (1Móz 28:16). Lélegzetelállító, ami itt történt. Jákób soha nem felejtette el azt a helyet, el is nevezte, ott életre szólóan hűséget fogadott Istennek.

Mit tanulhatunk ebből a történetből arról, hogy Isten a bűneink dacára igyekszik elérni bennünket Krisztusban? Miért különösen fontos mindig a keresztény oktatás előterében tartani ezt az elvet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: