TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, „Istentől küldött tanító” c. fejezet, 71-81. o.

„Az Istentől küldött Tanítóban minden igazi nevelési munka megtalálja középpontját. Erről a munkáról ma ugyanúgy beszél a Megváltó, mint az 1800 évvel ezelőtt alapított munkáról: »…én vagyok az Első és Utolsó«; »Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég« (Jel 1:17; 21:6).

Ilyen Tanítónak a jelenlétében, az isteni nevelésre való alkalmak birtokában milyen balgaság lenne tőlünk, ha Őtőle távol keresnénk a helyes nevelést, azt, hogy bölcsességet nyerjünk távol a Bölcsességtől és igazakká váljunk az igazság megvetése által! Balgaság lenne tőlünk, ha a világosságot a Világosság Forrásától messze eltávolodva akarnánk elnyerni, ha elfordulnánk az élő víznek kútforrásától és repedezett kutakat ásnánk, melyek nem tartják a vizet. Még mindig szól Krisztus meghívása: »…Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből« (Jn 7:37-38). »…az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne« (Jn 4:14)” (i. m. 80-81. o.).

„Kedves tanító… A munkádra való legfőbb felkészítésként emlékeztetlek téged a tanítók Fejedelmének szavaira, életére és módszereire! Azt tanácsolom, hogy állandóan szemléld Őt! Ő a te igazi eszményképed. Időzz Nála mindaddig, amíg az isteni Tanító birtokába nem veszi szívedet és életedet!

»…Az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanolyan ábrázatra elváltozunk…« (2Kor 3:18). Ez a titka a tanítványaid sikeres nevelésének. Tükrözd vissza Őt” (i. m. 279. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mely értékek és cselekedetek fontosak a keresztény tanárok és diákok számára, ha igyekeznek komolyan venni a Mester testet öltésének a tanulságait?

2) Magas szintet kell elérniük a keresztény szülőknek és tanároknak, hogy tükrözzék Isten jellemét, ami Jézus testet öltésében is megmutatkozott. Mit tegyünk, ha nem tudunk ilyen magas szintre felérni?

3) Térjünk vissza a csoportban a csütörtöki rész utolsó kérdéséhez! Isten jelleméből mit mutat meg Jézus születése, élete és halála? Miért jelent ez vigasztalást a számunkra, különösen nagy megpróbáltatások idején?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: