A MESTER ÉS A BÉKÉLTETÉS

Sok emberi kapcsolat megromlik, elidegenedhetünk egymástól. Aki egykor jó barátunk volt, abban talán később már nem bízhatunk meg. Viszont a megtört kapcsolatokat is helyre lehet hozni. Amikor ilyesmi történik, az a kibékülés csodája, és kevés tapasztalat annyira édes, mint ez.

Miért mondhatjuk, hogy központi a megbékélés szerepe Krisztus testet öltésében és tanítói szolgálatában? Lásd 2Kor 5:16-21!

Boldoggá tesz, ha helyreáll a kapcsolatunk egy másik emberrel, akkor mennyivel nagyobb boldogság Istennel megbékülni! 2Kor 5:16-21 szakaszában Pál világossá teszi, hogy ki végzi a békéltetést – az Atya Isten kezdeményezte, hogy helyreálljon vele a megtört kapcsolatunk. A békéltetés munkáját „Jézus Krisztus által” végezte el (2Kor 5:18): „Krisztusban megbékéltette magával a világot” (2Kor 5:19).

Nem lehetünk csupán élvezői a békesség örömének, tanulnunk kell a mesteri Tanítótól! Testet öltésével Jézus kivette a részét a békéltetés munkájából, és bennünket is hív, hogy csatlakozzunk hozzá. Isten megbékéltetett magával bennünket Krisztus által, ezért mint Pált, minket is megbízott a békéltetés szolgálatával (lásd 2Kor 5:18).

Krisztus testet öltésével kapcsolatban szintén kiemelkedő újszövetségi szakasz Kol 1:15-20, amit általában krisztushimnusznak tekintenek. Az eleje Krisztus teremtői munkájáról (Kol 1:15-17), a második fele pedig a megváltásban vállat szerepéről (Kol 1:18-20) szól. Krisztus teremtői és megváltói szerepe által békéltet meg Isten mindenkit önmagával. Ez a békéltetés kozmikus kiterjedésű: mindent megbékéltet „keresztjének vére által” (Kol 1:20).

Természetesen nyomába sem érhetünk a mesteri Tanítónak, akinek a munkája kozmikus hatású, Ő mégis arra kér bennünket, hogy a saját köreinkben vegyünk részt a békéltetés szolgálatában (lásd 2Kor 5:18). Erre gondolhatott Jézus, amikor így imádkozott: „Úgy, amint te elküldtél engem a világba, én is elküldtem őket a világba” (Jn 17:18, ÚRK).

Hogyan tükrözhetjük mi is a gyakorlati életben Isten békéltető szolgálatát? Vagyis hogyan segíthetünk embereknek megbékülni egymással?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: