A MESTERI TANÍTÓ GONDOLATAI

Mi aggasztotta Pált a keresztény közösséggel kapcsolatban, amikor levelet írt a Filippiben élő hívőknek? Lásd Fil 2:1-4; 4:2-3!

Fil 2:1-11 versei a Biblia legmeghatározóbb szakaszai közé tartoznak. Krisztus preegzisztenciáját (eleve létezését), istenségét, testet öltését, emberi természetét tárgyalja, valamint azt, hogy vállalta a kereszthalált. Az apostol leírja, milyen hosszú, nehéz volt az a lefelé vezető út, amelyen Jézus haladt a mennytől a Golgotáig (Fil 2:5-8). Azt is megtaláljuk benne, hogy az Atya felmagasztalja Jézust, és az egész világmindenség imádattal fog meghajolni előtte (Fil 2:9-11). Csodálatos igazságokat foglalnak össze ezek a versek.

Hogyan vezeti be Pál Fil 2:5-11 szakaszát? A Jézus életéből megemlített jellemzők közül az apostol szerint mit kell a hívőknek tükrözni a saját életükben is (lásd Fil 2:6-11)?

Pál remélte, hogy a vitatkozásra hajlamos filippibeli hívők tanulnak Jézus példájából, testet öltésének történetéből. Jézus kész volt elfogadni az emberi testet, „szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez” (Fil 2:7, ÚRK), sőt még a keresztet is vállalta, tehát a hívőknek mennyivel inkább engedniük kell egymásnak, méghozzá szeretettel!

Emlékeztet bennünket ez a szakasz, hogy milyen sokat tanulhatunk a mesteri Tanítótól, Jézustól! Okulhatunk abból, amit földi szolgálata során elmondott, a csodáiból, ahogyan másokkal bánt. Igyekezhetünk a saját emberi kapcsolatainkat arra gondolva alakítani, hogy Ő mennyire megalázta magát, kész volt a mennyei dicsőséget felcserélni az egyszerű jászollal (hatalmas tanulság számunkra!).

Ezzel szemben a világ gyakran arra késztet, hogy önmagunkat magasztaljuk, büszkélkedjünk a teljesítményünkkel. A betlehemi jászol és a mesteri Tanító viszont egészen másra tanít: Isten nagy munkája a tanításban és az üdvözítésben nem az önfelmagasztalás útján történik, hanem akkor, ha megalázzuk magunkat Isten előtt és szolgálunk az embereknek.

Volt vagy talán éppen most van olyan helyzet az életünkben, hogy az alázatunkkal bemutathatjuk valakinek Krisztust?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: