BEMUTATNI AZ ATYÁT, 1. rész

Melyek a legfontosabb pontjai annak, amit A zsidókhoz írt levél szerzője elmond Jézusról a könyv elején (Zsid 1:1-4)?

Az Újszövetség írói újból és újból kiemelnek egy fontos gondolatot: Jézus azért jött a földre, hogy bemutassa az embereknek az Atyát. A múltban az isteni kinyilatkoztatás részlegesen hangzott a próféták által, Jézusban azonban elérkezett a teljes és igazi kinyilatkoztatás Istenről.

Jézus a saját személyében Isten „dicsőségének visszatükröződése” (Zsid 1:3). Bűnös emberként nem viselhetnénk el Isten dicsőségét a maga teljességé­ben, ezért a testet öltött Fiú tükrözi azt vissza. Emberi természete tompította ragyogását, hogy láthassuk és világosan megérthessük Isten jellemét.

Jézus „az ő valóságának képmása” is (Zsid 1:3). Az itt használt görög kharaktér kifejezést arra a képre is szokták használni, amit egy pecséttel nyomtak viaszba vagy egy érmére. Tehát Jézus „Isten lényének a pontos lenyomata”. Amennyiben szeretnénk megismerni az Atyát, jól meg kell figyelnünk azt, amit a mesteri Tanító mond róla. Néznünk is kell Őt, hiszen az Atyát a Fiúban láthatjuk meg.

Vessük össze Zsid 1:1-4 és 2Kor 4:1-6 verseit! Az utóbbi szakasz szerint kicsoda Jézus és mit tanulunk tőle?

Pál és a munkatársai arra törekedtek, hogy Jézus tanítási szolgálatát tükrözzék, azt, ahogyan bemutatta az Atyát. Jézus mint „az Isten képe” (2Kor 4:4), megismerteti velünk az Atya Istent. Hasonlóképpen Pál is, kerülve mindenféle megtévesztést és Isten Igéjének elferdítését, egyértelműen közli az igazságot (2Kor 4:2).

A teremtéskor Isten világossággal űzte el a sötétséget, a Fiát, Jézust pedig azért küldte el, hogy eloszlassa a vele kapcsolatos téves nézeteket és bemutassa az igazságot róla. Istent Krisztus arcáról ismerhetjük meg a legjobban (lásd 2Kor 4:6).

Jézus pontosan tükrözi az Atyát. Isten bennünket is hív, hogy legyünk az Ő követői, „mint szeretett gyermekek” (Ef 5:1). Mit jelent ez? Hogyan lehetünk „követői az Istennek”? Mit tanulhatunk Jézustól ezzel kapcsolatban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: