TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A nevelés igazi célja: visszaállítani Isten képét a lélekben” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 556. o.). Erre gondolva érthető, hogy miért létfontosságú a komoly keresztény világkép az adventista oktatásban. Hiszen amint korábban is megállapítottuk, az oktatás önmagában nem szükségképpen jó. Lehetnek művelt, sőt magasan képzett emberek, akik a Biblia elveivel ellentétes nézeteket és hozzáállást sajátítottak el. Ezért van az, hogy a keresztény világnézet alapján kell állnia a hetednapi adventista oktatási rendszernek. Ez pedig azt jelenti, hogy ebből a nézőpontból kell tanítani az oktatás minden területén, legyen az természettudomány, történelem, erkölcs, kultúra stb., nem pedig ezzel ellentétesen vagy ezt figyelmen kívül hagyva. Hiszen amint korábban is leszögeztük, de érdemes megismételni: semleges nézőpont nem létezik. Az ember az egész életet, az egész valóságot a világnézete szűrőin át nézve vizsgálja, akár alaposan és rendszeresen tanulmányozta azt a világnézetet, akár nem. Ezért olyan fontos, hogy a hetednapi adventista oktatás alapja a bibliai világkép legyen.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Milyen történelmi példákat találunk arra, amikor az egész oktatási rendszer kifejezetten ártalmas volt (vagy talán még most is az)? Soroljunk fel néhányat! Mit tanítottak a diákoknak? Mi a tanulság ezekből az esetekből? Hogyan védhetjük meg a saját oktatási rendszerünket az efféle káros hatásoktól?

2) Az e heti tanulmány a keresztény világkép néhány fő pontját tekintette át: Isten léte, a teremtés, a Biblia, a megváltási terv és Isten törvénye. A teljeskörű keresztény világképnek még mely fontos elemeit kell megemlíteni?

3) Rousseau, a 18. századi gondolkodó írta: „Ó lelkiismeret! Lelkiismeret! Te isteni ösztön, a tudatlanok és korlátoltak biztos vezetője, bár intelligens és szabad vagy, a jó és a rossz tévedhetetlen bírája, aki hasonlóvá teszed az embert az Istenséghez.” Mi helyes és mi nem a szavaiban?

4) Térjünk vissza Ellen White kijelentéséhez! „A nevelés igazi célja: visszaállítani Isten képét a lélekben.” Mit jelent ez? Az adventista oktatásnak tehát miért kell jelentős mértékben különböznie attól, ahogyan a világ nagy része tekint az oktatásra?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: