A BIBLIA VILÁGKÉPE

Amint a bevezetésben is megállapítottuk, egyikünk sem figyeli a világot semleges nézőpontból. Például ha egy ateista felnéz a szivárványra az égen, csak egy természeti jelenséget lát benne, nem tulajdonít más jelentőséget neki. Viszont aki a Biblia világképe alapján tekint a szivárványra, az nemcsak a természeti jelenséget látja, a víz és a fény együtthatását, hanem azt is, hogy ezzel Isten megerősíti az ígéretét, miszerint nem pusztítja el újból a földet vízzel (1Móz 9:13-16). „Mennyire leereszkedik Isten és milyen könyörületes tévedő teremtményeivel, hogy az emberekkel kötött szövetsége jeleként a felhőkbe helyezte a szép szivárványt!… Istennek az volt a szándéka, hogy ha a későbbi nemzedékek fiai megkérdezik, mit jelent az égen átívelő ragyogó szivárvány, szüleik mondják el az özönvíz történetét és azt, hogy a Magasságos Isten hajlította meg az ívét és helyezte a felhőkbe annak biztosítékaként, hogy a víz soha többet nem fogja elárasztani a földet” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 76-77. o.).

Nekünk, hetednapi adventistáknak a Biblia marad a hit alapvető kijelentése. Azt a világképet, „szűrőt” tanítja, amelyen keresztül kell néznünk és megértenünk a világot, ami időnként félelmetes és bonyolult. A Szentírás képezi a keretet, aminek segítségével jobban megérthetjük a bennünket körülvevő valóságot, azt, aminek mi is a részei vagyunk és ami gyakran zavarba ejt.

Milyen igazságot közvetítenek a következő igeszakaszok? Hogyan segítenek megérteni a valóságot, amiben létezünk? Préd 9:7; Mk 13:7; Róm 5:8; 8:28; Ef 6:12; Jel 20:5-6

Hetednapi adventistaként fontos erősen ragaszkodni a Biblia tanításaihoz, amelyekben Isten kinyilatkoztatta az embereknek az igazságot, sok mindenre magyarázatot adva, amit máskülönben nem tudnánk vagy nem értenénk. Ezért a keresztény oktatásnak Isten Igéjén kell alapulnia, abban kell gyökereznie, el kell vetni minden olyan tanítást, ami azzal ellentétes.

Nevezzünk meg olyan bibliai tanításokat, amelyek ellentétben állnak emberi elgondolásokkal! Miért fontos hűségesen ragaszkodni Isten Igéjéhez?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: