LEIBNIZ KÉRDÉSE

Évekkel ezelőtt a német gondolkodó és író, Gottfried Wilhelm Leibniz feltette a valószínűleg legalapvetőbb kérdést: „Miért van valami ahelyett, hogy semmi nem volna?”

Milyen választ adnak a következő igék Leibnitz kérdésére? 1Móz 1:1; 2Móz 20:8-11; Jób 12:7-10; Jn 1:1-4; Jel 14:6-7

Figyelemre méltó, hogy Isten létezését a Biblia egyszerűen alaptételként fogadja el. 1Móz 1:1 nem az ezt alátámasztó logikai érvek gyűjteményével indít (bár sok van belőlük), hanem egyszerűen kijelenti a létezését (lásd még 2Móz 3:13-14). Ebből a kiindulópontból, hogy Isten a Teremtő, bontakozik ki a Biblia lapjain minden igazság.

A keresztény tanítás szempontjából szintén alapvető a teremtés tana. A hatnapos teremtés hitelvén nyugszik mindaz, amit keresztényként hiszünk. A Biblia nem az engesztelésről, vagy a törvényről, vagy a keresztről, vagy a feltámadásról, vagy a második adventről szóló kijelentéssel kezdődik. Nem, hanem azzal az állítással, hogy Isten a Teremtő, hiszen minden további tanítás értelmetlen volna, ha nem Isten lenne a Teremtő.

Éppen ezért a bibliai világnézetnek hangsúlyoznia kell a teremtés tanának fontosságát. Ez a kiemelés azért is igen fontos, mivel a tudomány nevében teljeskörű támadás alá került ez a tantétel. Emberek millióinak a Bibliába vetett hitét rombolta le az evolúciós elmélet, ami szerint az élet évmilliárdok alatt, lassan, lépésenként fejlődött ki, pusztán véletlen folytán. Általánosságban véve nehéz elképzelni a Bibliával és a keresztény hittel ellentétesebb tanítást, mint az evolúció. Éppen ezért az ateista evolúciós elméletnél még rosszabb az az elgondolás, hogy az evolúció valahogy összhangba hozható a teremtés bibliai tanával. Nem lehet a kettőt összefésülni, legalábbis a Biblia és az egész keresztény hit megcsúfolása nélkül nem.

Isten arra kér, hogy az életünk egyhetedében, hetente emlékezzünk a hatnapos teremtésre. Nincs hasonló kívánalma egyetlen más tanítással kapcsolatban sem. Mennyire alapvető és fontos ez a tan a keresztény világnézet szempontjából? Mit fejez ki ez a tény is ezzel kapcsolatban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: