TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A szeretet az igazi nevelés alapja. Ez a teremtés és megváltás alapja is. Ez világosan kitűnik abból a törvényből, amit Isten az élet vezérelveként nekünk adott. Az első és nagy parancsolat ez: »Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből…« (Lk 10:27). A végtelen Mindenhatót teljes szívünkből, teljes elménkből és minden erőnkből szeretni: minden erőnk, képességünk teljes kifejlesztését jelenti. Azt jelenti, hogy egész lényünkben: testünkben, lelkünkben és elménkben helyre kell állítanunk Isten képmását.

A második parancsolat hasonló az elsőhöz: »Szeresd felebarátodat, mint magadat« (Mt 22:39). A szeretet törvénye arra kötelez bennünket, hogy testünket, lelkünket és elménket szenteljük Istennek és embertársainknak. Miközben szolgálatunk áldás mások számára, a legnagyobb áldás a magunk számára. Az önzetlenség minden igazi nevelés alapja. Az önzetlen szolgálattal tudjuk képességeinket a legtökéletesebben kifejleszteni. Alkalmassá válunk a mennyre, mivel a mennyet szívünkbe fogadjuk” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 11-12. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mint az ókori Izraelnek, nekünk is szeretnünk és félnünk is kell Istent (Mt 22:37; Jel 14:7). Beszélgessünk még arról a csoportban, hogyan lehetséges ez egyszerre! Miért nem ellentétes egymással a két parancsolat?

2) Mi a különbség a mérceállítás és a törvények hozatala között? A tapasztalatod szerint az adventizmusban az a lényegesebb, hogy a hívők közösségében magasra tűzzük a mércét, vagy a közösséget egységesítő szabályok hozatala az? Mit találunk a Szentírásban arról, hogy magasra tűzzük a mércét önmagunk, a családunk és a gyülekezet előtt?

3) Hogyan tarthatunk kellő egyensúlyt abban, hogy egyrészt bemutassuk az Isten törvénye iránti engedelmesség fontosságát, ugyanakkor azt is, hogy az engedelmességünkkel nem szerezhetünk megváltást?

4) Olvassuk végig a 119. zsoltárt! Figyeljük meg, hány utalást találunk benne az engedelmességre, a szabadságra, a törvényekre, rendelkezésekre és parancsolatokra! Mit akart kifejezni a zsoltáros ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: