„HOGY JÓ SZERENCSÉS LEHESS MINDENBEN”

Az egész Bibliában nem hallunk arról, hogy más következménye lenne Isten törvénye megismerésének és betartásának, mint ez.

Olvassuk el Józs 1:7-8 verseit! Mit mondott az Úr Józsuénak? Hogyan vonatkoznak ezek az elvek ma ránk?

Mielőtt a nép bevonult Kánaánba, az Úr Józsué lelkére kötötte: „Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz” (Józs 1:7)!

Mai világunkban talán éppen ellenkezőleg mérik a sikert, nem úgy gondolnak rá, mint ami az engedelmesség velejárója volna. Ma sokan azt hiszik, hogy a siker védjegye az innováció, a kreativitás és az önállóság. Rendkívüli talentum és kockázatvállalás kell ahhoz, hogy valaki eredményes legyen egy bizonyos ágazatban. Isten szemében azonban egészen más a siker forrása.

Olvassuk el Róm 1:5, 16:26, Jak 2:10-12, Jel 12:17 és 14:12 verseit! Mit mondanak ma ezek az igék az Isten törvénye iránti engedelmességről? A törvény betartása nem üdvözít, akkor miért fontos mégis az engedelmesség?

Ótestamentum, Újtestamentum, Ószövetség, Újszövetség – valójában mindegy. A Bibliát követő keresztényként Isten arra szólít bennünket, hogy engedelmeskedjünk törvényének. A törvényszegés, amit bűnnek is nevezünk, csak fájdalomhoz, szenvedéshez és örök halálhoz vezethet. Ugyan ki az, aki nem tanulta még meg és nem látta, hová vezet a bűn, milyen következményekkel jár Isten törvényének áthágása?! Amíg az ókori Izrael engedett Isten törvényének, jól mentek dolgaik (még ha nekik is szükségük volt a kegyelemre), és ez velünk sincs ma másként. Éppen ezért Isten törvényét a keresztény oktatás központi részének kell tekintenünk abban, hogy mit jelent hit által élni és Isten kegyelmében bízni.

Hogyan tapasztaltad már te magad a bűn következményeit? Mit tanultál meg ebből, amit kész vagy másoknak is elmondani, hogy ők ne essenek bele ugyanabba a hibába?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: