A SZÜLŐK SZEREPE

„És ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint” (Ef 6:4, ÚRK).

„Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke fölülmúlja az igazgyöngyét” (Péld 31:10, ÚRK).

A szülők felelőssége óriási! Az apa a család feje, a család pedig a gyülekezet, az iskola és a társadalom előszobája. Amennyiben az apa gyenge, felelőtlen, nem rátermett, akkor annak a következményeit megszenvedi majd a család, a gyülekezet, az iskola és a társadalom is. Az apák törekedjenek arra, hogy megmutatkozzon bennük a Lélek gyümölcse – „szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség” (Gal 5:22). Talán az anyák szerepe a legfontosabb a társadalomban. Erősen hatnak gyermekeik jellemének kialakulására és az otthon hangulatának, légkörének megalapozására. Az apának mindent meg kell tennie, amit csak tud, hogy az édesanyával együttműködjön a gyermekek nevelésében.

Mit tanulhatnak a következő versekből az anyák és az apák? Róm 13:13-14; 1Kor 11:3; 2Kor 6:14; Ef 5:22-23, 25-26; Fil 4:8; 2Pt 1:5-7

A keresztények erkölcsi kötelessége a viselkedésükkel Krisztust és az egyházat képviselni. A házasság az egyik hasonlat Krisztus és az egyház kapcsolatának bemutatására. Ha a szülők nem akarnak vezetni vagy éppenséggel zsarnokoskodnak, akkor hamis képet festenek Krisztusról gyermekeik és a világ előtt. Isten minden keresztény szülőnek meghagyja, hogy lelkiismeretesen tanítsa gyermekét (lásd 5Móz 6:7). A szülők felelőssége megtanítani a gyermekeiket arra, hogy teljes szívükből szeressék az Urat, meg kell tanítaniuk őket az Úr félelmére, az őszinte szeretetből fakadó odaadásra, az Úr előtt való meghajlásra. 5Móz 6:7 versében Isten konkrét útmutatást adott Izrael népének arról, hogyan tanítsák meg gyermekeiknek az Úr nagy tetteit, amelyeket a népéért hajtott végre. Az ókori izraelitáknak lenyűgöző történeteket kellett elmondaniuk a gyermekeiknek, de még hatalmasabb az, amiről nekünk kell beszélnünk, akik Krisztus keresztje után élünk. Tehát a szülői nevelés tevékeny folyamat, amelynek során a gyermekeinknek továbbadjuk az igazságot Istenről, és felkészítjük őket arra, hogy kialakíthassák a saját kapcsolatukat Krisztussal. Mivel azonban mindannyian megkaptuk a szabad akarat szent ajándékát, a gyermekeinknek végül saját maguknak kell számot adniuk Isten előtt.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: