A család

SZOMBAT DÉLUTÁN

e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:1-15; 5Mózes 6; Máté 1:18-24;

Lukács 1:26-38; 2Korinthus 4:6; Efezus 4:15; 1János 3:18

„Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd” (Péld 1:8).

Emberként (ideális esetben) folyamatosan tanulunk. Valójában maga az élet iskola.

„A hűséges izraeliták ősidők óta nagy figyelmet szenteltek az ifjúság nevelésének. Az Úr utasítására a gyermekeket már csecsemőkoruktól az Ő jóságára és nagyságára tanították. Ezt különösen kinyilatkoztatja a törvény és Izrael története. A nyiladozó értelemhez alkalmazták az énekeket, imákat és az Írásokból vett tanulmányokat. Az apáknak és anyáknak meg kellett tanítaniuk gyermekeiket, hogy Isten törvényében jelleme tükröződik, és ha alapelveit szívükbe fogadják, Isten képmása fog kirajzolódni elméjükben és szívükben. A tanítás javarészt szóban folyt, de az ifjúság olvasni is megtanulta a héber írásokat és tanulmányozta az ószövetségi írások pergamentekercseit” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 48-49. o.).

Az emberiség történelmének nagyobb részében a nevelés otthon történt, főleg az első években. Mit mond a Biblia a családi oktatásról? Milyen elvet tanulhatunk meg ebből mi magunk, bármilyen legyen is a családi helyzetünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: