VISSZASZEREZNI AZT, AMI ELVESZETT

Amikor Ádám és Éva úgy döntött, hogy elfogadják a kígyó üzenetét, az egyéb következmények mellett Isten a tanterméből is kiküldte őket. Gondoljunk bele, mi mindent veszítettek el a bűnük miatt! A bukásukat megértve mi magunk is tisztábban láthatjuk, hogy mi az oktatás célja a mai korban. Isten ugyan kiűzte őket a kertből, de életük a nem tökéletes világban új célt adott a tanításnak.

Isten a bűneset előtt a tanítás által ismertette meg Ádámmal és Évával magát, a jellemét, a jóságát, a szeretetét; a kiűzetés után az oktatás munkájának azt kell elősegítenie, hogy ismét megismertesse az emberiséget mindezzel, valamint újból kialakítsa a képét bennünk. Isten gyermekei ugyan fizikailag nincsenek az Úr közelében, mégis megismerhetik Őt, a jóságát és a szeretetét. Imádság, szolgálat és az Ige tanulmányozása által közel kerülhetünk Istenünkhöz, amint az az Édenben Ádám és Éva esetében történt.

Jó hír, hogy Jézusnak és a megváltási tervnek köszönhetően nem veszett el minden. Van remény az üdvösségre és a helyreállításra. A keresztény oktatásban a diákok figyelmét nagyrészt Jézusra és arra kell irányítani, amit értünk tett, valamint a felkínált helyreállításra.

Olvassuk el 2Pt 1:3-11 szakaszát! Tekintettel mindarra, ami odalett, amikor az emberpár elhagyta a kertet, ezek a versek bátorítanak, hogy sok mindent visszaszerezhetünk. Péter szerint mit kell tennünk, ha törekszünk arra, hogy Isten képe helyreálljon az életünkben?

Jézusban mindent megkaptunk, „ami az életre és kegyességre való” (2Pt 1:3). Micsoda ígéret! Mi minden tartozik ide? Nos, Péter fel is sorolta: hit, erény, ismeret, önuralom, kitartás stb. Figyeljük meg azt is, hogy megemlíti többek között a tudományt! Ezzel a gondolattal természetesen eljutunk a tanítás fogalmához. Az igazi tanítás helyes tudományhoz vezet, Krisztus megismeréséhez, aminek következtében nemcsak egyre inkább hasonulni fogunk hozzá, hanem másoknak is készek vagyunk elmondani, amit megtudtunk róla.

Gondolkozzunk el azon, hogy „a jó és a gonosz tudásának fája” volt a tiltott fa! Ezek szerint miért nem jó minden ismeret? Hogyan tehetünk különbséget a jó és a gonosz tudása között?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: