BALOG MIKLÓS: VISSZASUGÁRZIK-E?

Nézd csak a föld háláját: hogyha törődsz vele, egyre

hűbb dajkájává lesz annak, amit belevetsz, és

termi sokszorosát szaporán, önkéntes örömmel.

S nézd a növényt, hogy meghálálja, amit belefektetsz,

gazdagon adja gyümölcseit újra meg újra, vidáman.

Jószágod se marad soha gondviselésed adósa,

adja a legjobbat, legtöbbet, mind, amit adhat.

Hát a te hálád, ember, mennyi azért, amit Isten

ad neked áldásként oly roppant bőkezűséggel?

Minden ajándék Tőle özönlik, azonban a legtöbb

szent Fia élete. Ó, mily döbbenetes beruházás!

Ekkora értéket nem adott soha semmibe senki!

És csak azért, hogy az ember Isten képére lehessen

újra, amint volt: bűntelen és örök életű gyermek.

Eszmélj, földi meg égi ajándékok sora láttán!

Visszasugárzik-e hódolatodban a hála az égre?

Termi-e mindezekért az életed a hála gyümölcsét?

Könnyelmű feledékenységeid ellen a Lélek

rámutat Isten jóságára, azért, hogy örökre

hálaadásban légy a teremtés szép koronája!

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: