TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Akik lelki felelősséget kaptak az egyházban, teremtsenek utat és módot arra, hogy a gyülekezet minden tagja lehetőséget kapjon az Isten munkájában való részvételre! A múltban túl gyakran előfordult, hogy ez nem történt meg. Nem fektettek le világos terveket, nem valósították meg a terveket, amelyek mentén mindenki aktív szolgálatban, tevékenyen kamatoztathatta volna talentumait. Csak kevesen ismerik fel, hogy milyen sok veszteség történ emiatt. Isten ügye vezetőinek bölcs tábornokokként terveket kell készíteni az előrehaladásra, mindvégig. A tervkészítés közben alaposan tanulmányozzák, milyen munkát végezhetnek el a tagok barátaikért és szomszédaikért. Isten földi munkája nem készül el addig, amíg a gyülekezeteinkhez tartozó férfiak és nők nem fognak össze a munkában, erőfeszítéseiket egyesítve a lelkészekével és az egyházi vezetőkével. A bűnösök megváltásához komoly személyes munkára van szükség. Az élet igéjét kell elvinnünk hozzájuk, nem várhatjuk, hogy ők jöjjenek hozzánk. Bárcsak úgy szólhatnék az emberekhez, hogy szorgalmas tettekre indulnának! Nincs már sok időnk. Az örökkévalóság határán állunk, nincs vesztegetni való idő! Egyetlen pillanat is túl drága ahhoz, hogy kizárólag önmagunk szolgálatára fordítsuk. Ki fogja buzgón keresni Istent, tőle kérve erőt és kegyelmet hűséges munkásai számára a misszióterületen? Minden gyülekezetben van olyan talentum, ami kellő munkával fejlesztve nagy segítséggé válhat Isten művében. Gyülekezeteink építéséhez bölcs emberek jó munkájára van most szükség, hogy felismerjék és fejlesszék a gyülekezet talentumait, amelyeket ki lehet képezni a Mester hasznára” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 9. köt. 116-117. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mi a lényege az iménti White-idézetnek? Milyen hatása lehet a saját bizonyságtételünkre és a gyülekezetünk missziójára?

2) Hogyan mutatkozik meg az őszinte szeretet? Milyen álságos formái vannak a szeretetnek, amelyeknek aligha van köze az igazihoz?

3) A csoportban beszéljünk arról, hogy emberek milyen áldozatokat hoztak az Úrért! Mit tanulhatunk ezekből a történetekből?

4) Térjünk vissza a válaszunkhoz, amit a vasárnapi rész végén található kérdésre adtunk! Milyen áldozatot hoztunk már Krisztusért? Feláldoztunk egyáltalán valamit érte? Miért vállaltuk az áldozatot? Megérte? Hogyan magyaráznánk ezt el valakinek, aki nem keresztény?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: