A SZERETET KÉNYSZERÍTŐ EREJE

A szeretet mindig tettekben nyilvánul meg. Krisztus iránti szeretetünk arra késztet, hogy tegyünk valamit az elveszett emberiségért. Pál világosan kifejtette ezt, amikor a korinthusi gyülekezetnek írt: „A Krisztus szeretete szorongat minket” (2Kor 5:14, ÚRK). A kereszténység nem elsősorban azt jelenti, hogy lemondunk rossz dolgokról az üdvösség érdekében. Jézus semmiféle „rosszról” nem mondott le a mennyben az üdvösségért. Jó dolgokat hagyott hátra, hogy másokat megmenthessen! Nem csupán arra hív, hogy az Ő ügyére szenteljük az időnket, talentumainkat és kincseinket, hanem azt kéri, hogy adjuk oda az életünket.

Galilea partvidékén egy reggeli találkozás alkalmával ragyogóan felvázolta tanítványai előtt az isteni szeretet parancsait.

Jn 21:15-19 szakaszában Jézus mit kérdezett Pétertől három alkalommal? Mit felelt erre Péter? Vajon miért tette fel neki Jézus háromszor is ugyanazt a kérdést?

Az isteni szeretet aktív, nem passzív. Az őszinte szeretet több, mint csupán gyengéd érzelem vagy egy kedves gondolat. Része az elköteleződés is. A szeretet tettekre sarkall. Rávesz, hogy elinduljunk Isten gyermekei felé az elveszett világban, akik kétségbeejtő szükséget látnak. Amikor Jézus ezt mondta Péternek: „Legeltesd az én bárányaimat!” (Jn 21:15), ez egyben parancs és megerősítés is volt. A Mester választ várt tanítványától a szeretetére, de bátorította is, hogy még mindig van feladata számára, pedig Péter valóban szégyenletesen viselkedett, amikor Jézust elfogták. Nem egyszerűen letagadta, hogy ismeri Őt, hanem még átkozódott is – amint ezt Krisztus előre megmondta.

Mi ebből a lényeg? Talán nagy szégyent hoztál az Úrra. Lehet, hogy a tetteiddel többször is megtagadtad. Jó hír viszont, hogy van még kegyelem, Isten nem vetett el! Még mindig van hely számodra művében, ha készen állsz rá!

Veled is megesett, Péterhez hasonlóan, hogy „megtagadtad” az Urat? Ha igen, mit mond neked ez a történet, nemcsak Péter tagadásának története, hanem az is, amit Krisztus mondott neki?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: