TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Isten ma arra hívja egyházát, mint a múltban Izraelt, hogy a világ világossága legyen. Az igazság erős pallosával – az első, a második és a harmadik angyal üzenetével – elválasztotta őket más egyházaktól és a világtól, hogy szent közelségbe vezesse őket magával. A törvénye letéteményeseivé tette őket és rájuk bízta az erre az időre vonatkozó próféciák nagy igazságait. Az ősi Izraelre bízott szent kijelentésekhez hasonlóan ezek is olyan szent értékek, amelyeket közölniük kell a világban. Jelenések 14. fejezetének három angyala azokat az embereket jelképezi, akik elfogadják Isten üzeneteinek világosságát és az Ő eszközeiként szólaltatják meg a figyelmeztetést az egész földön. Krisztus a követőiről mondta: »Ti vagytok a világ világossága« (Mt 5:14). A Golgota keresztje mindenkinek üzeni, aki elfogadja Jézust: »Ilyen nagy az értéke egyetlen léleknek.« »Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek« (Mk 16:15, RÚF). Semmi nem akadályozhatja a munkát! Ez korunk igen fontos feladata, egészen az örökkévalóságig elhat. Jézusnak az ember megváltásáért hozott áldozatában megnyilvánuló szeretete minden követőjét megindítja. Krisztus nagy örömmel elfogad minden emberi eszközt, aki átadja magát neki! Az embert összekapcsolja önmagával, hogy bemutathassa a világnak a testet öltött szeretet titkait. Legyen ez beszédünk, imáink, énekünk tárgya, töltsük be a világot ennek az igazságnak az üzenetével, és mind távolabbi térségek felé haladjunk” (Ellen G. White: Counsels for the Church. 58-59. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hogyan mutat rá Jelenések 14. fejezetében a hármas angyali üzenet a Hetednapi Adventista Egyház létének céljára?

2) Gondoljunk a szombatra, a jelentőségére! Amint a héten is megállapítottuk, annyira fontos ez az üzenet, hogy Isten elrendeli: az életünk egy hetedét különítsük el, emlékezzünk meg róla, hogy Ő a Teremtő és a Megváltó, akit nem egy szent hegyre vagy egy szent városba elzarándokolva kell imádni. A szombat minden héten elérkezik hozzánk, óránként nagyjából 1600 km/h sebességgel (legalábbis az Egyenlítő közelében). Hogyan segít ez a gondolat is megérteni ennek a napnak a fontosságát, illetve azt, amire mutat?

3) Hogyan lehet úgy beszélni Babilon bukásáról vagy a fenevad bélyegének fogalmáról, hogy szavaink megnyerőek legyenek? Vagyis hogyan lehet a lehető legkevésbé támadóan szólni erről? (Persze még a legnagyobb erőfeszítéseink dacára is lesznek, akik megbántódnak.)


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: