ISTEN UTOLSÓ FELHÍVÁSA

Olvassuk el Jel 14:8, 17:3-6 és 18:1-4 verseit! Mit tudhatunk meg a lelki Babilonról ezekből a szakaszokból?

A jelenések könyvében a „Babilon” kifejezés a hamis vallási rendszerre utal, aminek az alapját emberi cselekedetek, ember-alkotta hagyományok és hamis tanítások képezik. Az embert, az ember saját igazságát emelik Jézus személye és bűntelen élete fölé. Isten parancsolatainál fontosabbnak tartják emberek, vallási tanítók rendelkezéseit. Babilon a bálványimádás és a napimádat központja volt, valamint a lélek halhatatlanságának hamis tanításáé is. A hamis vallási rendszer burkoltan beépített sok ősi, babiloni vallási gyakorlatot az istentiszteletébe. A haldokló bolygónknak szóló, végidei isteni üzenet Jézust és az Ő igazságát hirdeti, a menny hívását visszhangozza: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon… Fussatok ki belőle én népem” (Jel 18:2, 4). Isten hívta el a Hetednapi Adventista Egyházat, hogy Krisztus teljes üzenetét felemelje. Akkor magasztaljuk Jézust, ha minden tanítását magasra emeljük. Azt kell hirdetnünk, aki „az út, az igazság és az élet” (Jn 14:6). Ezért fontos Jézus igazságával szembeállítva leleplezni Babilon tévedéseit.

Jel 14:7, 9-11 verseiben kétfelé irányul az imádat. Melyik ez a két irány?

Jelenések 14. fejezete egyrészt ír a Teremtő imádatáról, másrészt pedig a fenevad imádatáról. A kétféle imádattal kapcsolatban központi a szerepe az Isten által megadott istentiszteleti napnak, az igazi szombatnak, aminek a helyére a fenevad a hamis szombatot állította. A szombat a Teremtő Krisztusban, a Megváltóban, a visszatérő Királyban való nyugalmat, bizonyosságot és biztonságot jelképezi. A hamis szombat ennek emberi hamisítványa, és az emberi okoskodás és rendelkezések talaján áll.

Mit fejez ki Jel 14:12 verse, különös tekintettel arra, ami előtte áll? Hogyan mutatkozik meg itt együtt a törvény és a kegyelem? Hogyan mutat rá ez is, hogy a törvény és a kegyelem az evangélium két, egymástól elválaszthatatlan része?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: