MÉG JOBBAN MEGÉRTENI ISTEN ÜZENETÉT

A jelenések könyve végidei üzenetében Jézus üdvözítő kegyelmének teljessége hangzik az egész emberiségnek (Jel 14:6). Komoly felszólítás ez arra, hogy „féljük” Istent, vagyis minden tettünkkel tiszteljük Őt, vegyük figyelembe parancsolatait, engedelmeskedjünk a törvényének, gondolva az ítéletére (Jel 14:7). „Féljétek az Istent” – ez a gondolkodásmódunkra vonatkozik, arra késztet, hogy éljünk Istennek tetsző életet, Ő legyen az első minden gondolatunkban. Engedelmes hozzáállással élhetünk istenfélő módon (Péld 3:7; ApCsel 9:31; 1Pt 2:17). A szakasz arra is figyelmeztet, hogy „adjunk dicsőséget” Istennek, ami érinti a tetteinket az életünk minden területén.

Mit jelent Istent félni és dicsőséget adni neki? Hogyan világítanak erre rá Préd 12:15-16 és 1Kor 6:19-20 versei?

Az erkölcsi felelőtlenség korában, amikor emberek milliói érzik úgy, hogy önmagukon kívül senkinek nem tartoznak számadással, az ítélet órájának üzenete viszont a tetteinkért való felelősségünkre emlékeztet. Kapcsolat van Isten tisztelete, a neki való engedelmesség és az ítélet között. Az engedelmesség a Jézussal való üdvözítő kapcsolat gyümölcse. Csak az Ő igaz­sága elég ahhoz, hogy védelmet kapjunk az ítéletben, az Ő igazságában biztonságban vagyunk. Jézus igazsága által minden tettünkkel az Ő nevét dicsőítjük.

Olvassuk el 1Móz 2:1-3, 2Móz 20:8-11, Jel 4:11 és 14:7 verseit! Mi képezi az alapját az igaz istentiszteletnek? Hogyan tükröződik ez a szombatünneplésben?

Sátán azért támadja a szombatot, mert tudja, hogy az istentisztelet lényegével kapcsolatos. A szombat magasztalja Krisztust mint Teremtőt, és arra figyelmeztet mindenütt minden embert, hogy „imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet” (Jel 14:7). Sokat mond ez az evolúció korában! Arra szólít, hogy térjünk vissza Jézus imádatához, aki megteremtett bennünket és aki igazi értéket ad az életünknek.

Gondoljunk bele, mennyire fontos emlékeztető a szombat arra, hogy Isten a Teremtő, aki ezért egyedül méltó az imádatunkra. Végtére is melyik tanítás olyan fontos, mint ez, hogy Isten „megparancsolja”? Azt parancsolja az Úr, hogy minden héten neki szenteljük az életünk egy hetedét. Ezzel is emlékeztet rá, hogy Ő a Teremtő.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: