A JELENÉSEK KÖNYVÉNEK VÉGIDEI ÜZENETE

A jelenések könyvének központja a 14. fejezet, ami meghatározó Isten népe számára, akik az emberiség történelmének utolsó napjaiban élnek. Ebben a részben bontakozik ki a végidei üzenet, ami döntően fontos Isten népe és az egész emberiség számára.

Olvassuk el Jel 14:14-20 szakaszát! Milyen szimbólummal mutatja be a könyv Urunk visszatérését?

Az aratás szimbóluma az egész Bibliában Krisztus visszatérését érzékelteti (lásd Mt 13:37-43; Mk 4:29). Jelenések 14. fejezetében a megérett gabona learatása jelképezi az igazak megváltását, míg a túlérett szőlő szürete a gonoszok pusztulását jelzi. Jel 14:6-12 szakaszában találjuk a sürgető, végidei üzenetet, ami arra szólít, hogy készítsük fel az embereket a föld végső aratására.

Mi a lényege Jel 14:6-7 verseinek? Hogyan segítenek megérteni azt, hogy kik is vagyunk hetednapi adventistaként?

Jelenések 14. fejezetében az első angyal üzenete a 21. század nemzedékének szól, akik az életük célját keresik. Azt mutatja be, hogy Isten kegyelmének evangéliuma mindenki számára bűnbocsánatot kínál, megtisztít a bűntudattól és erőt ad a győzelemhez. Az ad értéket az életünknek, hogy Krisztus teremtett és váltott meg bennünket. Rámutat, hogy Isten utolsó ítélete egy nap majd véget vet minden igazságtalanságnak. Ez lenyűgöző, jó hír, mivel megtudjuk belőle, hogy az igazságtalanság nem tart örökké!

„Bizonyos értelemben Isten az adventistákat őrállókként és világosság hordozóiként helyezte a világba. Rájuk bízta az elveszendő világnak szóló utolsó figyelmeztetést, Isten Igéjéből csodálatos világosság fénylik rájuk. A legünnepélyesebb, legfontosabb munkát kapták, az első, a második és a harmadik angyali üzenet hirdetését. Ehhez hasonló fontosságú üzenet nincsen. Nem szabad megengedniük, hogy figyelmüket bármi más elterelje” (Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések Alapítvány, 80. o.). Hogyan szívlelhetjük meg e szavakat közösségileg, de ami még fontosabb, hogy egyénileg mennyire vesszük komolyan?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: