A JELENVALÓ IGAZSÁG PÉTER ÍRÁSÁBAN

Az üdvösség történelme során mindvégig Isten rendre üzeneteket küldött a prófétai kijelentésekben, hogy felkészítse a népét arra, ami majd bekövetkezik. Őt semmi nem éri váratlanul (Ézs 46:9-10). Prófétákat küld, akik az ítélet kezdete előtt kijelentik üzenetét, hogy felkészítse népét a jövőre (Ám 3:7). Az özönvíz előtti időben Isten Noé által üzente meg a világnak, hogy közeleg az áradás. Egyiptomban a hét bő esztendő alatt József által készítette fel az embereket az éhínségre. A zsidó próféták figyelmeztették a népet, hogy a babiloni seregek hamarosan elpusztítják Jeruzsálemet. Keresztelő János megtérésre hívó szavai Jézus első adventjére készítették fel az embereket.

2Pt 1:12 versében hogy nevezi Péter a kora nemzedékének szóló isteni üzenetet? Olvassuk el 2Pt 1:16-21 szakaszát! Mi volt az a „jelenvaló igazság”, amit Péter és a többi tanítvány hirdetett?

Az 1. században az volt az örök jelentőségű üzenet, hogy Krisztus eljött. Keresztáldozata az Atya szeretetét mutatta be. „…a bűn zsoldja halál” (Róm 6:23), de Krisztus által Isten mindenkinek lehetővé tette az örök életet. A mi döntésünk, hogy hit által elfogadjuk-e (Róm 3:23; 6:23; Ef 2:8). A Jézusban nyerhető üdvösség üzenete soha nem lesz idejétmúlt, minden generáció számára jelenvaló igazság marad.

A jelenések könyve a végidő összefüggésében mutatja be Jézust és örökre szóló megváltását, hogy felkészítsen egy népet közeli visszatérésére. Leleplezi az emberi tradíció hamisságát és az önmagára koncentráló vallásoskodást. Elejétől a végéig Jézust állítja elénk, valamint az emberiségért végzett munkáját.

Jézus jelenti ki igazán az Atya jellemét. Ő „a föld királyainak fejedelme… aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának” (lásd Jel 1:1-6). A jelenések könyve Jézusról és végidei üzenetéről szól, hogy felkészítse népét közeli visszatérésére.

Mi jut eszedbe, amikor A jelenések könyvére gondolsz? Többször foglalkozol a fenevadakkal és a prófétai szimbólumokkal, mint Jézussal? Szerinted miért közölte Jézus A jelenések könyve próféciáit? Hogyan mutatják be a szeretetből fakadó terveit az emberiségért?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: