TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Mk 5:25-34

„A Krisztus köré zsúfolódó kíváncsi sokaság nem érezte, hogy életadó erőt kapna. Amikor viszont a szenvedő asszony nyújtotta ki kezét, hogy megérintse Őt, és hitt a gyógyulásban, ő érezte a gyógyító erőt. Így van ez a lelki dolgokkal is. Mellékesen beszélgetni a vallásról, lelki szomjúság és élő hit nélkül mit sem ér. A névleges hit Krisztusban, mely Őt pusztán a világ Megváltójának fogadja el, sohasem hozhat gyógyulást a léleknek. Az üdvösségre vivő hit nem csupán értelmi egyezés az igazsággal… Nem elégséges hinni valamit Krisztusról, Krisztusban kell hinnünk. Az egyetlen olyan hit, amely áldásunkra lesz, személyes Megváltóként fogadja el Őt és érdemeit a miénkké teszi…

Krisztus hűségének megvallása a menny választott eszköze, mellyel bemutathatjuk Őt a világnak. Méltányolnunk kell kegyelmét, melyet a hajdani szent emberek által ismertetett meg, de ennél is hatásosabb saját tapasztalatunkról bizonyságot tenni. Isten tanúi vagyunk, ha isteni erő munkálkodása nyilvánul meg bennünk. Mindenkinek a másokétól különböző élete van, tapasztalatai is eltérőek a többiekétől. Isten azt szeretné, ha saját egyéniségünk jegyeit viselő dicséret szállna föl Hozzá. Az Ő kegyelme dicsőségének, magasztalásának ilyen értékes elismerése, ha krisztusi élettel párosul, ellenállhatatlan erőt jelent a lélekmentő munkában” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 286-287. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Melyek az ellenállhatatlan erejű bizonyságtétel elemei? Olvassuk el ApCsel 26:1-23 szakaszában, Pál hogyan tett bizonyságot Agrippa előtt! Mire alapozta szavait?

2) Vajon miért van olyan ereje a személyes bizonyságtételnek arról, hogy mit tett Krisztus az ember életében? Hogyan felelnénk a következőre: Nos, ez veled történt, de mi van, ha nekem nincs ilyen tapasztalatom? Miért követném én Jézust csupán a te tapasztalatodat hallva?

3) Mi mindent érdemes kerülni, amikor olyan valakinek teszünk bizonyságot, aki nem hisz Istenben?

4) Gondolkozzunk az üdvbizonyosság kérdésén! Miért különösen fontos része ez a keresztény életnek? Hogyan bízhatunk az üdvösségünkben úgy, hogy közben nem válunk elbizakodottá?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: