MEGGYŐZŐDÉSSEL BESZÉLNI

Olvassuk el 1Kor 15:1-2, Zsid 10:19-22 és 1Jn 5:11-13 szakaszát! Hogyan biztosít a Szentírás az örök életről, ami miatt teljes meggyőződéssel beszélhetünk a Krisztusban felkínált megváltásról?

Ha nekünk magunknak nincs üdvbizonyosságunk Jézusban, akkor nem is adhatjuk tovább másoknak! Vannak olyan lelkiismeretes keresztények, akik állandó bizonytalanságban élnek, azon tépelődnek, hogy valaha elég jók lesznek-e az üdvösséghez. Egy bölcs, idős prédikátor így fogalmazott: „Magamra nézve nem látom lehetségesnek az üdvösséget, de ha Jézusra nézek, lehetetlennek tartom, hogy elvesszek!” Az Úr szavai bizonyosságot hirdetnek a korszakokon át: „Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincsen más” (Ézs 45:22, RÚF)!

Urunk azt akarja, hogy mindannyian örüljünk az ingyen felkínált üdvösségnek. Vágyik rá, hogy tapasztaljuk, mit jelent az, ha kegyelmével megigazít és megszabadít a bűn kárhozatától. Pál apostol is erről írt: „Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róm 5:1). Majd később biztosított: „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak” (Róm 8:1). János apostol megerősíti, hogy „Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban” (1Jn 5:12).

Ha hittel elfogadtuk Jézust és Szentlelke által a szívünkben él, már ma a miénk az örök élet ajándéka. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha már tapasztaltuk Isten kegyelmét és a Krisztusban való megváltást, akkor azt soha nem veszíthetnénk el (Zsid 3:6; 2Pt 2:18-22; Jel 3:5). Mindig szabadon eldönthetjük, hogy elfordulunk-e tőle, viszont ha már éreztük Jézus szeretetét és felmértük áldozatának hatalmas voltát, nem lenne szabad eltávolodni attól, aki ennyire szeret! Naponta keresni fogjuk az alkalmat, hogy beszélhessünk irántunk tanúsított kegyelméről.

Van üdvbizonyosságod Jézusban? Ha igen, milyen alapon és miért? Miben találtad meg? Ám ha ez hiányzik belőled, annak mi az oka? Hogyan juthatsz üdvbizonyosságra?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: