SZOLGÁLATRA SZERVEZETTEN

Olvassuk el 1Kor 12:12-25 verseit! Miért olyan nagyszerű hasonlat az emberi test képe a harmonikus kis csoportok együttműködésére vonatkozóan?

Pál nemcsak kijelenti, hogy milyen fontosak a lelki ajándékok az egyház életében, hanem példát is ad a szerveződésre. A lelki ajándékokról Krisztus teste és annak működése összefüggésében beszél. Az anatómia és az orvostudomány segítségével megtudhatjuk, hogy a test szervei különböző, egymással összefüggő rendszerekben működnek. Az emésztőrendszer, a szív- és érrendszer, a légzőszervek és a csontozat csupán néhány példa a test szerveinek bonyolult összefüggésére. A lelki ajándékok olyanok, mint a test különböző részei. Rendszerekbe, csoportokba szervezetten működnek a legjobban, sőt a legtöbb esetben egyedül nem is képesek funkcionálni. A test nem szervek különálló csomóiból áll, amelyek egymástól függetlenül végzik a feladatukat, hanem minden szerv a többihez szorosan kötődő rendszer része, amelyek együttműködnek a közös célért. Ebben tanítás rejlik arról is, hogy milyen környezetben használhatjuk a legjobban lelki ajándékainkat. Könnyen elcsüggedünk, ha egyedül tevékenykedünk, amikor azonban egy kis csoporthoz tartozunk, amelyet hasonló érdeklődésű és közös célért küzdő emberek alkotnak, azt találjuk, hogy sokkal jobban tudjuk összpontosítani az erőfeszítéseinket, és így a hatásuk nagyban fel is erősödik. A kis csoportok biztosítják a legjobb környezetet a lelki ajándékaink gyakorlásához, így az egyes gyülekezetek missziójának motorjává válhatnak. Ellen G. White a következő szavakkal emelte ki a kis csoportok értékét: „Az, aki nem tévedhet, bemutatta, hogy kis csoportokat kell alakítani, amelyek a keresztény erőfeszítés alapját képezik. Amennyiben nagy a gyülekezet létszáma, a tagok hozzanak létre kis csoportokat, hogy ne csak a gyülekezeti tagokért, hanem azokért is munkálkodjanak, akik még nem hisznek. Ha valahol csak ketten-hárman ismerik az igazságot, szervezzék magukat munkaközösséggé. Közösségük maradjon töretlen, tartsanak össze szeretettel és egységben, bátorítsák egymást az előrehaladásra, mindannyian merítsenek bátorságot és erőt a többiek segítsége által” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 7. köt. 21-22. o.).

A kis csoportos szolgálatot Isten rendelte el, hogy minden gyülekezeti tagot képessé tegyen a lelki fejlődésre, a meghitt közösségi élet tapasztalására, és így fel tudják használni Istentől kapott ajándékaikat a szolgálatban.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: