A LELKI AJÁNDÉKOK CÉLJA

Olvassuk el 1Kor 12:7 és Ef 4:11-16 szakaszait! Miért ad Isten lelki ajándékokat minden hívőnek? Mi a célja ezeknek az adományoknak?

A leli ajándékok több célt is szolgálnak. Isten az egyház táplálása és erősítése érdekében adja ezeket, hogy elvégezhessük a tőle kapott szolgálatot. Úgy tervezte el mindet, hogy a világban végzendő küldetés miatt egység jöjjön létre általuk. A Biblia írói példákkal is szemléltetik, hogy milyen lelki ajándékokat ad Isten az egyházának, mint a szolgálat, az igehirdetés, a tanítás, a bátorítás és az adakozás. Említik még a vendégszeretet, az irgalom, a segítés, a vidámság ajándékait is, hogy csak egynéhányat idézzünk. A teljesebb listát megtaláljuk Róma 12. és 1Korinthus 12. fejezetében.

Talán éppen a lelki ajándékok és a természetes adottságok közötti kapcsolaton gondolkodunk. A lelki ajándékok Istentől kapott képességek, amelyeket a Szentlélek azért ad, hogy felszereljen az egyházban és a világban végzendő konkrét szolgálatra. Ezek között lehetnek olyan, Krisztus szolgálatában felhasznált természetes adottságok is, amelyeket a Szentlélek megszentel. Istentől ered minden velünk született talentum, de nem mindent használunk Krisztus szolgálatában.

„A példázat talentumai nemcsak a Lélek különleges ajándékait jelképezik, hanem minden öröklött és szerzett talentumot, minden fizikai és lelki képességet. Mindegyiket Krisztus szolgálatába kell állítanunk. A tanítványság egész lényünk és minden értékünk odaszentelésével jár. Ezeket az ajándékokat Krisztus megtisztítva és megjobbítva adja vissza, hogy dicsőségére és embertársaink áldására használjuk fel őket” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1993, H. N. Adventista Egyház, 225. o.).

Isten még olyan különleges ajándékokat is kirendelt, mint a prófétaság ajándéka vagy az egyházban betöltött tisztségek, mint a pásztorok, vének, tanítók, akik tanítanak Krisztus testében, hogy a szolgálat végzésére tegyék képessé és erősítsék a tagokat (lásd Ef 4:11-12).

Az egyházi vezetők feladata, hogy segítsenek minden tagnak felismerni saját lelki ajándékát, megtanítsák őket ezek használatára, Krisztus testének építése céljából.

Milyen természetes adottságaink vannak, amelyek hasznosak és előnyösek szekuláris közegben, de áldásul lehetnek az egyházban is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: