MINDEN JÓ ADOMÁNY ISTENTŐL JÖN

1Kor 12:11, 18, Ef 4:7-8 és Jak 1:17 szerint Istentől származik minden ajándék, „minden jó adomány” tőle ered. Ezért megnyugodhatunk, bízva abban, hogy megadja nekünk azokat a lelki ajándékokat, amelyek a legjobban illenek a személyiségünkhöz és amelyekkel a legjobban fel tudja használni a képességeinket az Ő ügyében, nevének dicsőítésére.

Olvassuk el Mk 13:34 és 1Kor 12:11 verseit! Kinek ad Isten lelki ajándékokat?

A Biblia világosan fogalmaz: Isten mindannyiunkra külön munkát bíz az evangélium hirdetésében. Jézus példázatában a gazda a szolgáira hagyja a háza dolgait, és arra kéri őket, hogy viseljenek gondot mindenről. A ház ura mindenkinek kiadja a feladatát (Mk 13:34). Minden embernek van dolga, Isten pedig lelki ajándékokat oszt szét, hogy ki-ki elvégezhesse az Istentől kapott feladatát vagy szolgálatát, amire hívatott. Ha átadjuk Krisztusnak az életünket és a keresztség által testének, az egyháznak a tagjai leszünk, a Szentlélektől ajándékokat kapunk, hogy szolgálhassuk a testet és Krisztus tanúi lehessünk a világban.

1903-ban Ellen G. White levelet írt egy férfinek, bátorította, hogy használja az Istentől, szolgálatra kapott ajándékait. „Mindannyian Isten családjának a tagjai vagyunk, kisebb-nagyobb mértékben kaptunk tőle ajándékokat, amelyeknek használatáért felelősnek tart bennünket. Akár kicsi, akár nagy a talentumunk, fel kell használnunk Isten szolgálatában, és el kell ismernünk mindenki más jogát, hogy éljen a rábízott adományokkal. Soha nem szabad lebecsülnünk a legkisebb fizikai, értelmi vagy lelki ajándékot sem” (260. levél, 1903. dec. 2.)!

Mit tudhatunk meg Mt 3:16-17, ApCsel 2:38-42 és 10:36-38 verseiből a keresztségkor nyert lelki ajándékokról?

Jézust a keresztségekor Isten Szentlélekkel kente fel, hogy mindennel ellássa, ami a világért végzett szolgálatához kellett, és nekünk is megígéri a Szentlélek ajándékát a keresztségkor. Isten szeretné, hogy tudjuk: Ő teljesíti szavát, lelki ajándékokat ad egyháza és a világ áldására.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: