Korlátlan lehetőségek

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 3:16-17; 25:14-30;

1Korinthus 1:4-9; 12:7, 12

„De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja” (1Kor 12:11, RÚF).

Isten arra hív, hogy a tanúi legyünk (ApCsel 1:8; Ézs 43:10). A bizonyságtevés nem külön lelki adomány, amit csak néhány kiválasztott kap meg, hanem minden keresztény Istentől jövő elhívása.

A Biblia különböző kifejezésekkel szemlélteti ezt az elhívást: legyünk „a világ világossága” (Mt 5:14), Krisztus követei (lásd 2Kor 5:20) és „királyi papság” (1Pt 2:9). A minket tanúiul, a szolgálatára hívó Isten fel is szerel bennünket a feladatra. Minden hívőnek ad lelki ajándékokat. Nem a jó képességekkel rendelkezőket hívja el, hanem képessé teszi azokat, akiket elhív. Ingyen adja az üdvösséget mindenkinek, mint ahogyan az ajándékait is.

Amennyiben Istennek szenteljük magunkat és az Ő szolgálatára szánjuk az életünket, szolgálati lehetőségeink végtelenek. „Isten korlátlanul fel tudja használni azt az embert, aki énjét megtagadva szabad teret enged szívében a Szentlélek munkájának, és teljesen Istennek szentelt életet él” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán, Budapest, 1998, Advent Kiadó, 103. o.).

E heti tanulmányunkban azzal foglalkozunk, hogy a Szentlélek ajándékaival korlátlan lehetőségünk nyílik a szolgálatra.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: