TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Majdnem ráveszel engem…” c. fejezet, 285-288. o.

A keresztényi élet lényege a Jézussal való kapcsolat, ami olyan gazdag és teljes, hogy vágyunk ezt másokkal is megismertetni. Rendkívül fontos a helyes tanítás, de nem pótolhatja a kegyelem által átformált és a szeretettel megváltoztatott élet hatását. Ellen G. White rávilágít: „Az Üdvözítő tudta, hogy semmiféle érvelés, bármilyen logikus is, nem lágyít meg kemény szíveket és nem töri át a világias gondolkodás és önzés kérgét. Tudta: tanítványainak mennyei képességet kell kapniuk. Az evangélium csak akkor lesz oly hatásos, amilyennek ki lett nyilatkoztatva, ha azt az Ő ismerete által – aki az út, az igazság és az élet – meleggé tett szív és ékesszólóvá tett ajak hirdeti” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 20. o.). Másutt pedig ezt olvashatjuk: „Krisztus csodálatos szeretete megolvasztja és leigázza a szíveket, miközben a tantételek puszta ismételgetésével nem érünk el és nem végzünk el semmit” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 733. o.).

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a személyes bizonyságtétellel meg kell próbálniuk meggyőzni másokat arról, amit ők igazságként ismertek fel Isten Igéjében. A megfelelő időben valóban fontos közölni Isten Igéjének igazságát, a személyes bizonyságtételünk viszont sokkal inkább a bűntudattól való szabadulásról, békéről, kegyelemről, bűnbocsánatról, erőről, reménységről és örömről szól, amit a Jézus által ingyen felkínált örök élet ajándékában találunk.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Vajon miért tesz nagy hatást az emberekre a személyes bizonyságtétel? Hogyan hatottak rád mások tapasztalatai?

2) A csoportban beszéljük meg a szerdai rész utolsó kérdését! Miért olyan fontos az Úrral való napi kapcsolat, nemcsak a bizonyságtételünk, hanem a saját hitünk szempontjából is?

3) Természetesen nagy hatása van az erőteljes bizonyságtételnek, de miért éppen olyan fontos része a bizonyságtételünknek az istenfélő élet?

4) Mondjuk el a csoportban a saját bizonyságtételünket, vagyis azt, amit Krisztus tett értünk, amit Ő jelent számunkra! Mit változtatott az életünkön?

Hitemet nem tudom másoknak úgy átadni,

mint ahogy az orvos fecskendővel beoltja a beteget.

Hitemet nem tudom úgy másoknak átadni,

mint ahogy az autót tömlőn keresztül benzinnel megtöltik.

Hitemet nem tudom úgy továbbadni,

mint ahogy a munkások daruval egyik hajóból a másikba rakodnak.

Nem tudom hitemet pirulában beadni senkinek sem.

Nem tudom hitemet úgy megmagyarázni, mint ahogy a tanár

megmagyarázza tanítványainak a matematikai képletet.

Nem tudom hitemet úgy bizonyítani, mint ahogy egy okos ügyvéd

a kétkedő bíró előtt a vádlott ártatlanságát bizonyítja.

Hitemet csak úgy bizonyíthatom, ha haszontalan, bűnös életemet

Krisztus gyógyító kezébe tettem.

Hitemet csak úgy bizonyíthatom, ha másokért imádkozom,

mint ahogy Krisztus Péterért imádkozott.

Hitemet csak úgy bizonyíthatom, ha szeretettel szolgálok,

amint Krisztus is szeretettel szolgált a betegeknek, éhezőknek.

Hitemet csak úgy bizonyíthatom, ha a gonosz beszédeket és cselekedeteket megbocsátom és elfelejtem, mint ahogy Krisztus megbocsátott a kereszten ellenségeinek.

Hitemet csak úgy bizonyíthatom, ha kész vagyok másokért szenvedni, amint Krisztus is szenvedett másokért.

Hitemet csak úgy bizonyíthatom, ha kudarcok, balsiker nem félemlítenek meg, mint ahogy Krisztust sem térítette le útjáról az emberek hitetlensége.

Hitemet csak a Szentlélek erejével bizonyíthatom, akit Krisztus küldött el hozzánk.

Johnson Gnanabaranam: Jézusom ma, 14. o.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: