A SZEMÉLYES BIZONYSÁGTÉTEL EREJE

Térjünk vissza Pál és Agrippa történetéhez! Az apostol az előtt az ember előtt áll, aki az utolsó volt a zsidó királyok sorában, a makkabeusokhoz és Heródes családjához tartozott. Agrippa zsidónak mondta magát, de szívé­ben római volt (lásd The SDA Bible Commentary, 6. köt. 436. o.). Előtte állt a missziós utak során megfáradt, a jó és a gonosz közötti küzdelemben sebeket szerzett, idős apostol. Szívét betöltötte az Isten szeretete, az arcáról Isten jósága sugárzott. Bármi is történt vele élete során, az átélt üldöztetések és nehézségek ellenére is képes volt elmondani, hogy jó az Isten.

Agrippa cinikus és szkeptikus volt, megkeményedett, lényegében közömbös volt számára minden őszinte értékrend. Pál viszont hittel teljes, az igazság mellett elkötelezett volt, rendíthetetlenül védte az igazságot. Nem is lehetett volna nagyobb az ellentét a két férfi között. Kihallgatásakor Pál szót kért, amit Agrippa megadott neki.

Olvassuk el Az apostolok cselekedetei 26. fejezetét! Hogyan tett Pál bizonyságot Agrippa előtt? Mit tanulhatunk a szavaiból?

A kedvesség hatására megnyílnak a szívek, míg a durvaságtól bezárulnak. Pál itt különös jóindulatot tanúsított Agrippa iránt. Azt mondta neki, hogy „te nagyon jól ismered a zsidók minden szokását és vitás kérdését” (ApCsel 26:3). Ezek után tért rá a megtérése történetére.

Olvassuk el Pál megtérésének történetét ApCsel 26:12-18 verseiben, majd jól figyeljük meg, hogy milyen hatást tett ez Agrippára (26-28. vers)! Vajon miért reagált így a király? Mi fogta meg Pál szavaiban?

A hitetlen királyra mély hatást gyakorolt Pál bizonyságtétele arról, hogyan változtatta meg az életét Jézus. A megváltozott élet a legjobb bizonyságtétel. Az őszintén megtért ember életének hatása óriási. Még istentelen királyokat is megindított, amikor látták, hogyan formálta át emberek életét a kegyelem. Talán a mi történetünk nem olyan drámai, mint Pálé, azt azonban mindannyiunknak el kell tudnunk mondani, hogy mit jelent ismerni Jézust és vére által megváltást nyerni.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: