A TAPASZTALATUNKRÓL BESZÉLNI

Az apostolok cselekedetei 26. fejezetében Pál fogolyként állt Agrippa király előtt, közvetlenül neki beszélt személyes tapasztalatáról. Nemcsak azt ismerte el, hogy azelőtt üldözte Jézus követőit, hanem hogy a megtérése után az egész élete Jézusról és a halottak feltámadásáról szóló bizonyságtétel lett (ApCsel 26:8).

Amikor Pál megtért a damaszkuszi úton, Urunk megszólította: „azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni” (ApCsel 26:16). A hitünkről beszélni mindig dinamikus tapasztalat. Annak a történetét mondjuk el, hogy mit vitt végbe értünk Krisztus a múltban, mit tesz az életünkben most és mit hajt végre a jövőben.

A bizonyságtétel soha nem rólunk szól, hanem mindig róla! Ő az Isten, aki megbocsátja a bűneinket, meggyógyítja a betegségeinket, kegyelemmel koronáz meg és minden jóval megelégít (Zsolt 103:3-5). A bizonyságtétel egyszerűen azt jelenti, hogy továbbadjuk a történetünket csodálatos kegyelméről. Tanúskodás az irgalmas Istennel való személyes találkozásunkról.

Vessük össze Gal 2:20 és 1Jn 1:1-3 verseit! Milyen hasonlóságokat találunk? Mennyiben hasonlít János tapasztalata Páléhoz?

János és Pál élete ugyan különböző volt, de mindketten személyesen találkoztak Jézussal. A vele szerzett tapasztalataik nemcsak egyszer történtek meg a múltban, hanem folyamatosak, napi tapasztalatok voltak. Élvezték szeretetét és igazságának világosságában jártak.

Vajon a megtérés lehet csupán múltbeli esemény? Figyeljük meg, mit ír Ellen G. White azokról, akik szerint csak a múltbeli megtérés számít! „Mintha már nem lenne szükségük a naponkénti megtérésre, mivel korábban már szereztek némi ismeretet a vallásról. Pedig nekünk, mindannyiunknak, minden nap meg kell térni” (Manuscript Releases, 4. köt. 46. o.)!

Miért fontos napi kapcsolatban állni az Úrral, naponta érezni a valóságát, a jóságát és a hatalmát, függetlenül attól, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk vele a múltban, ha mégoly nagyok és drámaiak is voltak azok? Beszéljük meg a válaszokat szombaton a csoportban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: