A MEGVÁLTOZOTT ÉLET HATÁSA

„Amikor látták, milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak” (ApCsel 4:13, RÚF).

Az újtestamentumi gyülekezet robbanásszerű fejlődésnek indult. Pünkösd napján háromezren keresztelkedtek meg (ApCsel 2:41), és néhány héttel később még ezrek csatlakoztak a gyülekezethez (ApCsel 4:4). A hatóságok hamarosan felmérték, hogy mi is történt: az újszövetségi hívők Krisztussal voltak. Az életük megváltozott. Átformálta őket kegyelme, ezért nem maradhattak csendben.

Miről szól ApCsel 4:1-20 szakasza? Mi történt, amikor a hatóságok megpróbálták elhallgattatni Pétert és Jánost? Ők mit feleltek erre?

Még új volt a hitük és el akarták mondani a történetüket. Péter, a korábban hangoskodó halászember egészen megváltozott Isten kegyelméből. Jakabot és Jánost a mennydörgés fiainak nevezték, mert nem bírták türtőztetni magukat, de aztán őket is átformálta Isten kegyelme. A kétkedő Tamás is egészen más lett Isten kegyelme által. A tanítványoknak és az őskeresztény egyház többi tagjának is egyaránt megvolt a maga története, amit nem hallgathattak el. Figyeljük meg, mit ír erről Ellen G. White! „Amikor Jézushoz jön valaki, az a vágy ébred a szívében, hogy másokkal is tudassa, milyen becses barátot talált Jézusban; ilyen megmentő és megszentelő igazság nem maradhat elrejtve a szívben” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, 58. o.).

Figyeljük meg azt is, amit a vallási vezetők mondtak ApCsel 4:16 versében! Nyíltan elismerték a csoda valóságát, végül is a meggyógyult férfi ott állt előttük, ám ennek ellenére sem változtattak a hozzáállásukon. Péter és János viszont még a leplezetlen tiltás után sem volt hajlandó elhallgatni a történteket.

Mi a kapcsolat Krisztus ismerete és a róla való bizonyságtétel között? Miért kell személyesen ismerni az Urat ahhoz, hogy bizonyságot tudjunk tenni róla?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: