KÜLÖNÖS BIZONYSÁGTEVŐK

Olvassuk el Mk 5:15-20 szakaszát! Vajon miért küldte vissza Jézus a meggyógyított férfit, hogy a családja és a barátai között tegyen bizonyságot? Miért nem tartotta maga mellett, tovább erősítve új hitét?

Az 1. században a Tízváros valójában tíz város körzete volt a Galileai-tenger partján, amelyeket összekötött a közös kultúra és nyelv. Azon a vidéken sokan jól ismerték a megszállott férfit, kiszámíthatatlan, erőszakos viselkedésével félelmet keltett a szívükben. Jézus meglátta benne, hogy jobbra vágyott, ezért csoda folytán megszabadította a démonoktól, akik addig gyötörték.

Amikor a városban lakók meghallották: Jézus megengedte az ördögi lelkeknek, hogy a disznócsordájukba menjenek, a disznók pedig a tengerbe futottak, azonnal indultak megnézni a történteket. Márk evangéliuma feljegyzi: „Amikor Jézushoz értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, ott ül felöltözve, és eszénél van, megrettentek” (Mk 5:15, ÚRK). A férfi teljesen rendbe jött – fizikailag, szellemileg, érzelmileg és lelkileg is. Az evangéliumnak éppen az a lényege, hogy a bűntől megtört embereket olyan teljessé tegye, amilyennek Krisztus teremtette őket.

Vajon ki lett volna alkalmasabb a Tízváros lakóinak elérésére, mint az egykori megszállott, aki az egész vidéken elmondhatta bizonyságtételét? Jól kifejti ezt Ellen G. White: „Krisztus tanúbizonyságaiként el kell mondanunk, amit mi magunk láttunk, hallottunk, éreztünk. Ha lépésről lépésre követjük Jézust, jogunk van elmondani a lényegét annak az útnak, amelyen vezet minket. Elmondhatjuk, hogy tettük próbára ígéretét, s hogyan találtuk igaznak. Bizonyságot tehetünk, hogy megismertük Krisztus kegyelmét. Ez az a bizonyságtétel, melyre Urunk hív, s melynek hiányában a világ elvész” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 282. o.). Isten gyakran szokatlan bizonyságtevőket használ fel, akiket kegyelme megváltoztatott, hogy változást hozzon a világba általuk.

Mi a te történeted, vagyis a megtérésed története? Hogyan jutottál hitre? Mit szoktál erről mondani? Mi az üzeneted annak, aki még nem tért meg, akinek segíthet a tapasztalatod?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: