TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Isten célja egyházával” c. fejezet, 7-11. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 726-734. o.

Az újszövetségi egyházat az a veszély fenyegette, hogy nem értik meg létezésük célját. Ellen G. White is írt erről: „A jeruzsálemi gyülekezetet ért üldözés nagy lendületet adott az evangelizálás munkájának. Az Ige szolgálatát e helyen eredmény kísérte és már az a veszély fenyegetett, hogy a tanítványok túl sok időt töltenek ott, megfeledkezve az Üdvözítő parancsáról, hogy az egész világra menjenek el. Elfelejtették: a gonosz ellen a legjobb védekezés a támadás. Azt gondolták, legfontosabb feladatuk a jeruzsálemi gyülekezet megvédése az ellenség támadásától. Ahelyett, hogy tanították volna az újonnan megtérteket: vigyék az evangéliumot azokhoz, akik még nem hallottak róla, abban a veszélyben voltak, hogy megelégednek a már elért eredménnyel” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 71. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Olvassuk el figyelmesen az alábbi idézetet Ellen White-tól, különösen az utolsó sorát! Miért kell ma is óvakodnunk ugyanettől a lehetséges veszélytől? Tekintettel az előttünk álló missziós kihívásokra, miért volna rettenetesen, sőt tragikusan rossz ez a magatartás?

2) Vajon miért található hasonló parancs mind a négy evangélium végén? Olvassuk el Mt 28:18-20, Mk 16:15-16, Lk 24:46-49 és Jn 20:21 verseit! Mit jelentettek Jézus szavai az 1. századi hívőknek, és mit jelentenek szükségképpen nekünk is?

3) Előfordulhat, hogy valaki bizonyságtétellel és szolgálattal próbálja helyettesíteni az őszinte lelkiséget? Ha igen, akkor hogyan? Hogyan kerülhetjük el ezt a csapdát?

4) A csoportban beszéljük meg a keddi rész utolsó kérdésére adott válaszainkat azzal kapcsolatban, hogy hogyan hat a lelki fejlődésünkre a bizonyságtevés és a szolgálat! Mi mindent tanultunk, ami másoknak is segíthet? Milyen hibákat követtünk el, amire figyelmeztethetnénk másokat?

5) Gondolkozzunk el azon, hogy Isten minden egyes embert szeret! Ezt hogyan értelmezzük? Hogyan hasson az életünkre ez a gondolat, ami az egész univerzumban talán a legfontosabb igazság?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: