KRISZTUS PARANCSÁHOZ HŰEN

A Krisztus iránti hűséghez szükséges, hogy elkötelezetten törekedjünk akarata végrehajtására és engedelmeskedjünk a parancsainak. Ekkor verhet a szívünk egy ritmusra Istenével az elveszettek megmentése közben, hiszen azt tartjuk fontosnak, amit Ő.

Mit tudhatunk meg 1Tim 2:3-4 és 2Pt 3:9 verseiből Isten szívéről? Neki mi a legfontosabb?

Isten szenvedélye az emberek megmentése, ennél nincs számára fontosabb. Leghőbb vágya, hogy „minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére” (1Tim 2:4, RÚF). Nem akarja, hogy „némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson” (2Pt 3:9). Erről a szakaszról a Hetednapi Adventista Bibliakommentár megjegyzi, hogy a görög boulomai, „akarja” szó szerepel itt, ami „gondolatban arra hajlik, hogy »akarja« vagy »vágyjon rá«” jelentéssel bír. A kommentár ezek után a következőt írja a de szócskára vonatkozóan (görögül alla): „Ez érzékelteti: Isten természetének a félremagyarázása az, hogy bárki vesztét kívánná, ellentétes az igazsággal, hiszen Ő mindenki üdvösségét akarja” (The SDA Bible Commentary. 7. köt. 615. o.). Krisztus az egész emberiség megváltására vágyik. Ebből ered a parancsa, ami mindannyiunkat a misszióba hív, hogy tegyünk bizonyságot a szeretetéről, a kegyelméről és az igazságról.

Vessük össze Ézs 49:6 és ApCsel 13:47 verseit! Eredetileg kire vonatkozott ez a szakasz? Pál apostol hogyan idézi?

Az ószövetségi próféciáknak időnként nem csak egy alkalmazása lehet. Az apostol itt egy olyan próféciát említ, ami először Izraelre és profetikus értelemben a Messiásra utalt (lásd Ézs 41:8; 49:6; Lk 2:32), majd azt az újszövetségi egyházra vonatkoztatta. Amennyiben az egyház nem törődik Krisztus parancsával vagy csak kevéssé tartja fontosnak, létének céljában vall kudarcot, nem teljesíti prófétai elhívását a világban.

Milyen veszélyei vannak annak, ha az egyház vagy a gyülekezet csupán önmagára koncentrálva elfeledkezik igazi céljáról?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: