AZ ÜDVÖSSÉG ALKALMAI

Isten az embereknek napi lehetőségeket biztosít mindenütt arra, hogy megismerjék Őt. Szentlelkével hat a szívünkre, a természet világának szépsége és bonyolultsága által bemutatja Önmagát. A világegyetem hatalmas volta, a benne uralkodó rend és szimmetria is mind a végtelen Istenről beszél, akinek bölcsessége korlátlan és hatalma végtelen. Úgy alakítja a körülményeket, a gondviselését az életünkben, hogy közelebb vonjon bennünket magához.

Isten kinyilatkoztatja önmagát a Szentlélek által, a természet szépségében, a gondviselésével, de Jézus Krisztus életében és szolgálatában találjuk szeretetének legvilágosabb kijelentését. Amikor bemutatjuk másoknak Őt, a legjobb lehetőséget kínáljuk nekik az üdvösségre.

Olvassuk el Lk 19:10 versét, majd hasonlítsuk össze Jak 5:19-20 szakaszával! Lukács evangéliumának tanítása szerint mi volt Krisztus célja azzal, hogy a földre jött? Hogyan működhetünk együtt vele abban, amit az elveszettek megváltásáért tesz?

­­­­­­­­­­­­­Jakab szavaival: „aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez” (Jak 5:20). A Római levél még jobban kifejti ezt a gondolatot. Az 1. és 2. fejezet szerint Krisztus nélkül egyaránt elveszettek a pogányok, akik látták Isten kinyilatkoztatását a természet világában, és a zsidók, akik a Szentírásból nyerték Isten prófétai kijelentéseit. A Római levél 3-5. fejezeteiben az apostol kifejti, hogy egyedül hit által nyerjük az üdvösséget, Isten kegyelméből. A 6-8. fejezetekben arról ír, hogy a hívőket megigazító kegyelem meg is szentel. Pál kijelenti: „Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik” (Róm 10:13), majd rámutat, hogy senki nem kérhet segítséget, ha nem hisz Istenben, nem hihet benne, ha nem hallott róla, és nem hallhat róla, ha valaki nem mondja el neki (Róm 10:14-15). Kapcsolódási pontok vagyunk Isten megváltási tervében, hogy az evangélium dicsőségével elérje az elveszetteket.

Nem azért teszünk bizonyságot, hogy egyedüli esélyt adjunk az embereknek a megváltásra, hanem hogy a legjobbat adjuk nekik! Milyen szerepünk van Istennek az emberiség megváltását célzó tervében? Gondolkozzunk el ezen is: hányan hallották az evangéliumot a mi szánkból?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: