TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, „Mit tegyünk kételyeinkkel?” c. fejezet, 78-84. o.

A Bibliában sok olyan titok van, amit véges emberek nehezen érthetőnek találnak, amelyek túl mély értelműek ahhoz, hogy teljesen megmagyarázhatók legyenek. Ezért van szükségünk alázatra. Imádságos lelkülettel kell tanulnunk a Szentírásból. A hűség azt jelenti, hogy a bibliai tartalom adja meg tulajdonképpeni jelentését, még ha más is, mint amit elképzeltünk. A Szentírás iránti hűség tiszteli a tartalmat, ahelyett, hogy módosítaná azt (igen, egyesek valóban megváltoztatták a szöveget) vagy megmásítaná annak valódi jelentését.

„Ha Isten Igéjét szent félelem és ima nélkül nyitjuk fel, ha gondolataink, érzelmeink nem irányulnak Istenre és nincsenek összhangban akaratával, akkor kétségek szállják meg az elménket, és a Szentírás tanulmányozása közben megerősödnek kételyeink. Sátán fogva tartja gondolatainkat és hamis magyarázatokat sugall. Ha az emberek nem törekszenek szóban és tettekben összhangban élni Istennel, akkor – ha mégoly tanultak is – állandóan veszélyben forognak, hogy félreértik a Szentírást, és véleményükben nem is szabad bíznunk. Akik csupán ellentmondásokat keresnek a Szentírásban, sohasem nyerhetnek lelki meglátást. Ferde nézeteik következtében a legegyszerűbb és legvilágosabb dolgokban is okot találnak a kételkedésre és hitetlenségre” (i. m. 82. o.).

BESZÉLJÜK MEG!

1) Miért meghatározó, hogyan viszonyulunk a Bibliához, ha valóban meg akarjuk érteni? Szerinted még milyen hozzáállás elengedhetetlen a Biblia jobb megértéshez?

2) Miért nem kell meglepődnünk azon, hogy a Bibliában vannak nehezen érthető és nehezen magyarázható részek? Hiszen mennyi mindent nehéz megérteni a természetben is. A víz is például a mai napig titkokat rejt!

3) Adventistaként hogyan válaszolhatunk a Lk 23:43 versével kapcsolatos kérdésre, amelyben (a legtöbb fordítás) szerint Jézus azt mondja a latornak, hogy még azon a napon a mennyben lesz vele? Hogyan lehet tisztességes választ adni erre a problémára? Hogyan segíthetnek a kérdés lényegét megérteni olyan igehelyek, mint Préd 9:7, Jn 20:17 és 1Kor 15:16-20?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: