TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Dávid és Góliát” c. fejezet, 597-602. o.; Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Ezékiás” (205-210. o.) és „Szabadulás Asszíriától” (218-227. o.) c. fejezetei

„A Biblia a legrégibb és legmegragadóbb történelem, amellyel az emberiség rendelkezik. Frissen eredt az örök igazság forrásából, és az isteni kéz korszakokon át megőrizte tisztaságát. Megvilágítja a távoli múltat, ahová az ember hiába igyekszik behatolni. Egyedül a Szentírásban szemlélhetjük azt a hatalmat, amely lefektette a föld alapját és kiterjesztette az egeket. Egyedül a Bibliában találhatjuk meg a nemzetek eredetének hiteles beszámolóját, fajunk történetének emberi büszkeségtől és előítélettől mentes leírását” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 173. o.).

„Aki ismeri Istent és Igéjét, annak hite megalapozódik a Szentírás isteni eredetében. Nem próbálgatja a Bibliát az ember tudományos elgondolásai alapján, inkább ezeket a gondolatokat méri a tévedhetetlen mércéhez. Tudja, hogy Isten Szava igazság, és az igazság soha nem mond ellent önmagának. Csupán emberi találgatás mindaz, ami az úgynevezett tudomány tanításában ellentmond az isteni kinyilatkoztatás igazságának.

Az igazán bölcsek előtt a tudományos kutatás hatalmas gondolati és információs tereket nyit” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 8. köt., 325. o.).

BESZÉLJÜK MEG!

1) Beszéljünk a szerdai tanulmány végén feltett kérdésről! Valóban jó, amikor archeológiai bizonyítékokat találunk a bibliai történelem igazolására. Azonban mi van, ha a régészeti leletet a bibliai történetnek ellentmondóan értelmezik? Ezek szerint miért kell szilárdan Isten Igéjére hagyatkoznunk, bíznunk benne, függetlenül a régészet vagy egyéb tudományok állításaitól?

2) Idézzük fel a már beteljesedett bibliai próféciákat! Gondoljunk például a Dániel 2. és 7. fejezetében említett legtöbb birodalomra! Hogyan tanulhatunk ezekből a próféciákból, hogy bízni tudjunk azokban a próféciákban, amelyeknek a teljesedése a jövőben várható?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: