HIT ÉS TÖRTÉNELEM

Nem légüres térben élünk. Döntéseink hatnak másokra is, nemcsak miránk. Isten ókori népének sok képviselője nagy hatással volt mások jövőjére is. Zsidók 11. fejezete a „hitről” szól, és összefoglalót találunk benne az ókori hithősök befolyásáról.

Olvassuk el Zsid 11:1-40 verseit! Mit tanulhatunk az ókori hősöktől, az életükből?

Énok 

Noé 

Ábrahám 

Sára 

József 

Mózes 

Ráháb 

Sámson 

A hit nemcsak valamibe vagy valakibe vetett hit, hanem cselekvés is a hit alapján – a cselekvő hitet tulajdonítja Isten igazságnak. Az ebből fakadó tettek változtatják meg a történelmet, és azon múlnak, hogy az ember Isten Igéjére hagyatkozik-e.

Noé hitből cselekedett, amikor a bárkát építette, addigi tapasztalatai és az értelme ellenére bízott Isten Szavában. Mivel addig még soha nem esett eső, a tapasztalat és a józan ész azt sugallta, hogy teljesen elképzelhetetlen az özönvíz. Noé mégis engedelmeskedett Istennek, így az emberiség túlélte az özönvizet. Ábrahám, akit akkor még Ábrámnak hívtak, elindult a Mezopotámia déli részén lévő Úr városából, pedig nem tudta, hova vezeti majd Isten. Úgy döntött, hogy Isten Szavára cselekszik. Mózes azt választotta, hogy inkább pásztorként vezeti be Isten népét az ígéret földjére, mint hogy kora legnagyobb birodalmának, Egyiptomnak az uralkodója legyen. Bízott a Mindenhatóban, aki az égő csipkebokornál szólította meg. Ráháb úgy döntött, hogy elhiszi az Isten szabadításáról szóló beszámolókat, védelmet nyújtott két kémnek, így része lett Jézus származási vonalának. Csak keveset tudunk arról, hogy döntéseinknek milyen hatása van számtalan emberre ebben a nemzedékben és majd az utánunk következőkben!

Milyen nagy horderejű döntések előtt állunk? Hogyan hozzuk meg döntéseinket? Miért?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: