TEREMTÉSTÖRTÉNET AZ ÓKORI IRODALOMBAN

Régészek olyan ókori, Egyiptomból és a Közel-Keletről származó iratokat fedeztek fel, amelyekben szerepelnek a teremtés és az özönvíz ősi történetei. Ennek hatására egyesek elgondolkodtak azon, hogy Mózes első könyvének beszámolója kölcsönzött-e ezektől a kultúráktól, és a Szentírás bármilyen vonatkozásban alárendelt-e azoknak. Valóban ez lenne a helyzet?

Olvassuk el 1Móz 1:1–2:4 szakaszát, majd pedig az alábbi kivonatot az Atrahaszisz eposzból: „Amikor az ember helyett az istenek/végezték a munkát, a terheket hordozták,/Az istenek terhe túl nagy,/A munka túl nehéz volt, túl sokat fáradtak/… Hagyd, hogy a méh-istennőnek utódai legyenek,/és hagyd, hogy az ember viselje az istenek terhét!... Geshtu-et, egy értelmes istent/levágták a gyülekezetükben./Nintu agyaggal keverte össze/a húsát és vérét” (Stephanie Dalley: Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others. New York, 1989, Oxford University Press, 9., 14-15. o.). Milyen különbségeket látunk?

Bár vannak hasonlóságok a két történet között (például az első ember teremtésénél egyaránt szerepel az agyag), a különbségek sokkal jelentősebbek.

1) Az Atrahasziszban az emberek az istenek helyett dolgoznak, hogy ők pihenhessenek. Mózes első könyve szerint Isten az ember, a teremtés csúcsa számára teremtette a földet és mindent, ami abban van, azután pedig az emberpárral együtt megpihent. Mózes első könyve szerint Isten az embert egy kertbe helyezte és közösségbe hívta önmagával. Feladatául adta, hogy gondoskodjon a teremtett világról – ez olyan gondolat, ami nincs benne az Atrahasziszban.

2) Az Atrahasziszban egy kisebb istent megölnek, majd a vérét agyaggal elegyítik, hogy megalkossák a férfit és a nőt. Mózes első könyvében az első Ádámot Isten gondosan „formálja” meg, azután életet lehel belé, később pedig az asszonyt „alkotja” meg „segítőtársául”, és nem egy meggyilkolt istenből teremtette Ádámot és Évát.

3) Mózes első könyvének beszámolójában nem utal semmi konfliktusra, erőszakra, amint azt az Atrahaszisz történetben találjuk.

A bibliai beszámoló magasztos képet fest a mindenható Istenről, aki a tökéletes világban méltóságteljes életcélt ad az emberiségnek. Ennek az alapvető különbségnek a fényében a tudósok végül arra következtettek, hogy itt egészen eltérő teremtési leírásról van szó.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: