TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „A teremtés” (18-25. o.) és a „Hétnapos hét” (81-86. o.) c. fejezetek

„Az összehasonlítási, irodalmi, nyelvi és egyéb megfontolások alapján szerzett, felhalmozott bizonyítékok minden szinten arra a kizárólagos következtetésre utalnak, hogy Mózes első könyvének 1. fejezetében a héber „jóm” azaz „nap” kifejezés következetesen egy valóságos, huszonnégy órából álló napot jelent.

Mózes első könyvének szerzője nem tudta volna még mélyrehatóbban és mindent magába foglalóan kifejezni a szó szerinti »nap« gondolatát, mint ahogyan a kiválasztott írásmódjában ezt megtette” (Gerhard F. Hasel: The „Days” of Creation in Genesis 1: Literal „Days” or Figurative „Periods/Epochs” of Time? Origins. 21/1, 1994, 30-31. o.).

„Isten Igéjének vezetése nélkül még a legnagyobb gondolkodók is összezavarodnak, ha megkísérlik a tudomány és a kinyilatkoztatás közötti kapcsolatokat megvizsgálni. A Teremtő és munkája meghaladja felfogóképességüket; és mivel ezeket nem lehet természeti törvényekkel magyarázni, a Biblia történetét megbízhatatlannak nyilvánítják” (Ellen G. White: Testimonies for the Church, 8. köt., 258. o.).

BESZÉLJÜK MEG!

1) Figyeljük meg a fenti Ellen G. White-idézetet! Milyen gyakran látjuk ma azt, amiről ő ír, még azok között is, akik kereszténynek vallják magukat! Némelyek a tudományos állításokkal szembesülve automatikusan a tudomány kijelentéseit fogadják el a bibliai feljegyzések ellenében, amelyek „megbízhatatlannak” minősítik a Biblia történetét, ahogyan Ellen White is írta.

2) Miért nem lehet komolyan venni a Bibliát, ha a teisztikus evolúció gondolatát fogadja el az ember? A teisztikus evolúcióban hívő keresztényektől megkérdezhetjük, hogyan magyarázzák a keresztáldozatot Pál szavainak (Róma 5. fejezete) a fényében, amikor az Ádám bukása és halála, valamint Jézus halála közötti közvetlen kapcsolatról írt.

3) Hogyan segíthetünk a nemi identitás kérdéseivel küszködőknek, miközben hűségesen kitartunk Isten Igéje mellett? Mi miért nem dobhatunk követ a bűnösökre, mint amilyen a paráznaságon kapott asszony is volt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: