TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „Wiclif János” (73-87. o.) és „Luther az országgyűlés előtt” (131-151. o.) c. fejezetek

„Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet, amely szükséges az üdvösséghez. A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen kinyilatkoztatásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, a tanításaink zsinórmértéke és tapasztalataink próbaköve… Az a tény azonban, hogy Isten az Ige által kinyilatkoztatta akaratát az embereknek, nem teszi szükségtelenné Szentléleknek állandó jelenlétét és eligazítását. Ellenkezőleg! Megváltónk azért ígérte meg a Lelket, hogy szolgáinak feltárja az Igét; hogy a Lélek megvilágítsa és gyakorlativá tegye az Ige tanításait. Mivel Isten Lelke ihlette a Bibliát, a Lélek tanítása soha nem állhat ellentétben az Ige tanításával” (i. m. 10-11. o.).

BESZÉLJÜK MEG!

1) Attól függetlenül, hogy hány bibliafordítás létezik a nyelvünkön, hogyan használhatjuk ki maximálisan azt, ami a rendelkezésünkre áll? Hogyan tanulhatjuk meg értékelni a Bibliát, Isten Szavát, miközben hittel törekszünk engedelmeskedni tanításainak?

2) Gondoljunk csak bele, mennyire más, amit Isten Igéje tanít az emberiség eredetéről (Isten a teremtés hatodik napján alkotta meg az embert) és amit az emberiség tanít „tudomány” név alatt, hogy évmilliárdok során fejlődtünk ki! Mire mutat rá ez a hatalmas különbség a két megközelítés között? Mennyire fontos tehát ahhoz ragaszkodni, amit a Biblia tanít? Mennyire képes eltérni az emberiség Isten Igéjétől és attól, amit világosan tanít?

3) Milyen bibliai eszközök állnak a rendelkezésünkre, amelyek segíthetnek jobban megérteni a Bibliát? Hogyan tanulhatjuk meg még segédeszközök nélkül is alkalmazni a héten tanult elveket a Biblia értelmezése közben?

4) Izrael népe azt az utasítást kapta, hogy tanítsák meg gyermekeiket a nagy igazságokra, amelyeket rájuk bízott az Úr, mondják el ismételten az életükben tapasztalt isteni vezetés történeteit (5Móz 4:9). A hit továbbadásának egyértelmű előnyei mellett az Isten vezetéséről szóló történetek és tanítások elmondásának mely elemei növelik a mi saját hitünket is? Azaz miért hasznos számunkra is, ha másoknak is beszélünk a bibliai igazságokról?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: