TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, „Mit tegyünk kételyeinkkel?” c. fejezet, 78-84. o.

„Az Ige tanulmányozásánál, kutatásod megkezdése előtt rakj le minden előítéletet, szabadítsd ki magad öröklött és eddig melengetett eszméid köréből! Sohasem juthatsz el az igazságra, ha azért tanulmányozod az Írást, hogy a saját eszméidet igazold. Hagyjad minden eszmédet a küszöbön kívül és lépj be bűnbánó szívvel, hogy meghallgathasd, amit az Úr szól hozzád! Ha az igazság alázatos keresője ott ül Krisztus lábainál és tőle tanul, az Ige megvilágosítja értelmét. Azokhoz, akik önmaguk ítélete szerint bölcsebbek, semhogy a Bibliát tanulmányozzák, Krisztus így szól: Szelídekké és alázatosokká kell lennetek, ha bölcsek akartok lenni az üdvösségre.

Ne olvasd az Igét a magad által előzetesen alkotott vélemények világánál, hanem nyitott, előítélettől mentes lélekkel, gondosan és áhítatosan kutasd! Ha olvasás közben jobb meggyőződésre jutnál és tapasztalnád, hogy eddigi gondosan ápolt véleményed nincs összhangban az Igével, ne kíséreld meg, hogy azt akarjad a magad véleményéhez szabni, alkalmazni. Inkább a saját véleményed szabd az Igéhez! Ne engedd, hogy az, amit a múltban hittél vagy gyakoroltál, irányítsa értelmedet! Nyisd fel lelki szemeidet, hogy szemléld a törvényből sugárzó csodálatos dolgokat! Tudd meg, hogy mi van megírva, és helyezd lábaidat az örök Szirtre” (Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak. 185. o.)!

BESZÉLJÜK MEG!

1) Hogyan befolyásolja világnézetünk, végzettségünk és kultúránk azt, ahogyan a Szentírást értelmezzük? Miért annyira fontos tisztában lennünk a külső hatásokkal, amelyeket óhatatlanul beleviszünk az írásmagyarázatunkba?

2) Mindannyian egyetértünk abban, hogy a bűn rossz hatást tett ránk. És hogyan befolyásolja azt, ahogyan a Bibliát olvassuk? Miért vezethet oda, hogy félreértelmezzük Isten Igéjét? Például ha olyasmire vágyunk, amit a Biblia elítél, az hogyan ferdítheti el azt, ahogyan az Igét értelmezzük? Még hogyan árnyalja a bűn azt, ahogyan a Bibliát értelmezzük?

3) A bibliai idők és kultúra mélyebb ismerete hogyan segíthet jobban megérteni a Szentírás egyes részeit? Mondjunk példákat!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: