TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, „Bibliatanítás és – tanulmányozás” c. fejezet, 184-191. o.; Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 3. köt., Budapest, 2010, Advent Kiadó, „Az Ige mindenekfelett” c. fejezet, 29-32. o.

„A Biblia olvasóit oktatni kell arra, hogy a tanulékonyság lelkületével közeledjenek az Igéhez. Kutassuk lapjait, de ne azért, hogy alátámasszuk saját véleményünket, hanem azért, hogy megtudjuk, mit mond Isten! A Bibliát csak a Szentlélek segítségével ismerhetjük meg, aki az Igét adta. Az ismeret elnyerése érdekében a Szentlélek vezetése alatt kell élnünk. Engedelmeskednünk kell mindannak, amit Isten Igéje parancsol… A Biblia tanulmányozása komoly erőfeszítést és kitartást kíván tőlünk. Amiképpen a bányász leás a földbe az arany kincsekért, ugyanolyan komolyan és állhatatosan kell nekünk is keresnünk Isten Igéjének drága kincseit” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 187-188. o.).

„Amikor a Biblia lesz ételetek és italotok, amikor annak leírásait jellemetekbe építitek, jobban fogjátok tudni, hogyan vegyetek tanácsot Istentől. Felmagasztalom előttetek a drága Igét! Ne emlegessétek szavaimat, ne szóljatok ekként: »Ellen G. White ezt és ezt mondta«! Kutassátok ki, mit mond Izrael Ura, Istene, azután cselekedjétek parancsait” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 3. köt., Budapest, 2010, Advent Kiadó, 33. o.)!

BESZÉLJÜK MEG!

1) Milyen téves nézeteket vallanak egyesek, azért, mert csak néhány kiválasztott igehelyet néztek át, ahelyett, amit a Biblia egésze mond az adott témáról?

2) Mt 11:11 versében Jézus kijelentette Keresztelő Jánosról: „az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála” (RÚF). Itt egy prófétára utalt, akinek nincs írása a Bibliában, mégis ezt mondta róla. Ezek szerint miért nem szükségszerű, hogy egy igaz prófétának könyve legyen a Bibliában? Ebben az állításban milyen üzenetet találunk mi, hetednapi adventisták?

3) Adventistaként nem egyedül valljuk a Bibliáról, hogy számunkra ez a legfőbb tekintély. Más egyházak is ezt teszik. Mégis miért lehetnek olyan, egymásnak ellentmondó hitelvek, amelyek más keresztények állítása szerint ugyancsak a Bibliából erednek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: