TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Jézus gyermeksége” (48-54. o.) és „A megkísértés” (86-95. o.) c. fejezetei

„Az emberek bölcsebbnek gondolják magukat Isten Igéjénél; és ahelyett, hogy lábukat a megingathatatlan alapra helyeznék és mindent Isten Igéjének mérlegére tennének, inkább a saját tudományos és természeti ismereteik alapján mérlegelik a kijelentést, és ha úgy tűnik, hogy nem egyezik tudományos elképzeléseikkel, akkor hiteltelenként elvetik azt” (Ellen G. White cikke. Signs of the Times, 1884. március 27. 1. o.).

„Akik a legjobban megismerik Istennek az Igében kinyilatkoztatott bölcsességét és szándékát, mentális erővel bíró férfiak és nők lesznek. Eredményes munkásokká válhatnak a nagy Nevelő, Jézus Krisztus mellett… Krisztus adta az igazság Igéjét népének, és mindenkit hív: vegyünk részt abban, hogy ezt megismertessük a világgal… Nincs megszentelődés az igazság, az Ige nélkül, tehát ezt különösen fontos mindenkinek megértenie” (Ellen G. White: Fundamentals of Christian Education. 432. o.)!

BESZÉLJÜK MEG!

1) Jézus, az evangéliumok írói és Pál is Isten Szavának tekintették az ószövetségi Szentírást. Ennek fényében miért téves sok mai nézet a Szentírással kapcsolatban? Miért nem szabad senkitől elfogadnunk kételyt ébresztő érveléseket?

2) Íme néhány példa arra, hogy milyen messze eltértek mai teológusok a kétkedés útján: tagadják a hat napos teremtést, helyette az évmilliárdok alatt kialakuló evolúciót fogadják el. Elutasítják a tökéletes világban élt, bűntelen Ádám létezését. Nem hisznek az egész világra kiterjedő özönvízben. Egyesek elvetik Ábrahám létezését. Vannak, akik nem fogadják el a kivonulás történetét. Mások elvetik Jézus csodáit, beleértve a testben való feltámadását is. Megint mások nem tudják elfogadni a próféciákat, azt, hogy próféták évszázadokkal vagy évezredekkel korábban megmondták a jövőt. Hová vezet tehát, ha az ember kételkedni kezd a Szentírás tekintélyében és hitelességében? Hogyan segíthetünk a kétkedőknek megérteni az igazságot?

3)Térjünk vissza a keddi tanulmány végén feltett kérdéshez! Hogyan magyarázhatjuk azt, hogy a teljes Szentírás ihletett, még azok a részei is, amelyek ma már nem vonatkoznak ránk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: