AZ APOSTOLOK ÉS A BIBLIA

Az Újszövetség írói ugyanúgy viszonyultak a Bibliához, mint Jézus. A hit­elvek, az erkölcs és a prófétai jövendölések tekintetében az Ószövetséget tartották Isten erős Igéjének. Ezeknek az embereknek a szavaiban vagy tettei­ben sehol, semmi olyat nem találunk, ami bármilyen vonatkozásban megkérdőjelezné a Biblia egyetlen részének is a tekintélyét vagy hitelességét.

Az alábbi igeszakaszok szerint mit tartottak az apostolok Isten Igéjének a tekintélyéről?

ApCsel 4:24-26 

ApCsel 13:32-36 

Róm 9:17 

Gal 3:8 

Figyeljük meg ezekben a szakaszokban, hogy mennyire szoros a kapcsolat a Szentírás és Isten szava között! Az apostolok cselekedetei 4. fejezetében, közvetlenül a Szentlélek általi betöltekezés előtt a tanítványok hálát adtak Istennek Péter és János szabadulásáért. Dicsőítették a Teremtő Istent, és kifejezték, hogy Ő szólt szolgája, Dávid által. Vagyis Dávid szavait Isten kijelentésének vették. ApCsel 13:32-36 verseiben Pál is Dávidot idézte, ugyanakkor a szavait Istennek tulajdonította, mivel a 32. versben ez áll: „Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten…” (RÚF).

Róm 9:17 versében, ahol arra számítanánk, hogy Isten lesz a mondat alanya, Pál „az Írás” kifejezést használja: „Mert így szól az Írás a fáraóhoz” (RÚF). Ezt így is visszaadhatnánk: „Mert ezt mondta Isten a fáraónak”. Gal 3:8 versében az „Írás” „Isten” helyett szerepel, ami azt mutatja, hogy milyen szorosan kötődik az Ige Istenhez. Az Újszövetség írói egybehangzóan úgy támaszkodnak az Ószövetségre, mint Isten Szavára. Az Újszövetségben több száz ószövetségi idézet van. Egy teológus összeállított egy listát, amely kétezer-hatszáznyolcvannyolc jellegzetes utalást tartalmaz, négyszázat Ézsaiástól, háromszázhetvenet a Zsoltárokból, kétszázhúszat Mózes második könyvéből és így tovább. Ha valaki még hozzáadná ehhez a hivatkozásokat és a témaköröket, akkor ez a szám jelentősen megemelkedne. A bibliai könyvek tele vannak az ószövetségi próféciákra tett utalásokkal, amelyeket gyakran a következő mondat vezet be: „meg van írva” (Mt 2:5; Mk 1:2; 7:6, Lk 2:23; 3:4; Róm 3:4; 8:36; 9:33; 1Kor 1:19; Gal 4:27; 1Pt 1:16). Mindez megerősíti, hogy Jézus és az apostolok is az ószövetségi Szentírásra alapozták tanításaikat.

E példák alapján tehát mennyire veszélyes bármilyen gondolat, ami gyengítheti a bizalmunkat a Szentírás tekintélyében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: