TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Bármennyire fontos is a Biblia, önmagában nem lenne valós lelki értéke számunkra, ha nem tapasztalnánk, hogyan hat a Szentlélek a szívünkre és a gondolatainkra, miközben olvassuk és tanulmányozzuk.

„Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet, amely szükséges az üdvösséghez. A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen kinyilatkoztatásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, a tanításaink zsinórmértéke és tapasztalataink próbaköve. »A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített« (2Tim 3:16-17). 

Az a tény azonban, hogy Isten az Ige által kinyilatkoztatta akaratát az embereknek, nem teszi szükségtelenné Szentlelkének állandó jelenlétét és eligazítását. Ellenkezőleg! Megváltónk azért ígérte meg a Lelket, hogy szolgáinak feltárja az Igét; hogy a Lélek megvilágítsa és gyakorlativá tegye az Ige tanításait. Mivel Isten Lelke ihlette a Bibliát, a Lélek tanítása soha nem állhat ellentétben az Ige tanításával” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 10. o.).

BESZÉLJÜK MEG!

1) Hogyan jelenti ki Isten önmagát? Többféle módon ad kijelentést önmagáról. Általános kinyilatkoztatást kapunk a természet által, de sokkal konkrétabb, amit álmok (Dán 7:1), látomások (1Móz 15:1), jelek (1Kir 18:24, 38), valamint Fia, Jézus Krisztus által ad (Zsid 1:1-2). Kijelentette már Isten magát személyesen neked? Mondd el a tapasztalatodat!

2) Egyes teológusok elutasítanak jó néhány bibliai tanítást, pusztán mendemondáknak tartva azokat. Néhány példa az Ószövetségből: a teremtéstörténet, Ádám és Éva létezése, a kivonulás, illetve Dániel története. Ezeket mint kitalációkat nem veszik figyelembe, mondván, hogy csupán valamilyen lelki tanulsággal szolgálnak. Ez a következménye annak, ha az ember felülbírálja Isten Szavát. Miért veszélyes tehát az ilyen magatartás és hozzáállás?

3) A Bibliában Isten határozott kijelentést adott az akaratáról, de a mi közreműködésünkkel kívánja terjeszteni az egyedül Jézus Krisztus általi megváltás jó hírét. Amikor az emberek megfigyelnek minket, vajon milyen istenképet látnak, mit mutat a viselkedésünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: