TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A próféciákból egy eseménysort ismerünk meg, amely az ítélet megkezdéséig tart. Ez különösen Dániel könyvében figyelhető meg. A próféciának azt a részét, amely az utolsó napokra vonatkozik, Dánielnek be kellett pecsételnie »a végidőig«. A végidő előtt nem lehetett hirdetni az ítéletről szóló üzenetet, mert az üzenet a próféciák beteljesedésére épül. De a végső időben – mondja a próféta – »tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás« (Dán 12:4).

Pál apostol figyelmeztette a gyülekezetet, hogy Krisztus eljövetelét ne saját korában várja. »Nem jön el az addig – mondta –, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere« (2Thessz 2:3). A nagy hitehagyás, azaz »a bűn emberé«-nek hosszú uralkodása előtt nem várható Urunk adventje. A »bűn embere«, aki »a törvényszegés titkos bűne«, »a veszedelemnek fia« és »a törvénytaposó« néven is ismert, a pápaságot jelképezi, amelyről a próféta megjövendölte, hogy 1260 évig fenntartja uralmát. Ez az időszak 1798-ban ért véget. Krisztus ezt megelőzően nem jöhetett el. Pál figyelmeztetése egészen 1798-ig érvényes. Krisztus második eljövetelének hirdetése ezután vált esedékessé” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 307-308. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mi a veszélye annak, ha megpróbáljuk meghatározni a végső események idejét? Milyen hatása lesz sokak hitére, ha az előre jelzett dolgok mégsem következnek be? Hogyan szolgálják a lelki erősödésünket a próféciák? Hogyan kerülhetjük el, hogy csapdába essünk, mert hamis jövendöléseket fogadunk el? Milyen fontos prófétai elvet találunk Krisztusnak Jn 14:29 versében feljegyzett szavaiban, ami ezekre a kérdésekre világít rá?

2) Korunkban, a bámulatos tudományos fejlődés és az azonnali kommunikáció világában (ami nem mindig válik a javunkra), miért nem nehéz elképzelni a példa nélküli „nyomorúságos időt”?

3) Miért az evangélium, Krisztus igazsága az egyetlen reményünk arra, hogy „beírva találtassunk az élet könyvébe” (Dán 12:1)? Miben reménykedhetnénk máskülönben? Beszélgessünk a hétfői rész utolsó kérdésére adott válaszunkról!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: