VÁRAKOZÁSI IDŐ

Olvassuk el Dán 12:5-13 szakaszát! Mivel zárul a könyv?

Érdekes módon ez az utolsó jelenet a „folyóvíz partján”, vagyis a Tigris folyónál, Dániel végső nagy látomásának a helyszínén játszódik (Dán 10:4). Viszont itt a „folyóvízre” nem az általános héber szó utal, hanem a ye’or, ami általában a „Nílus folyót” jelöli. Ez a kivonulásra emlékeztet, azt érzékeltetve, hogy amint az Úr megszabadította Izraelt Egyiptomból, végidei népét is megváltja majd.

Három prófétai időkeretet kapunk. Az első – „ideig, időkig és fél időkig” – arra a kérdésre válaszol, hogy „Mikor fognak bekövetkezni ezek a csodálatos dolgok” (Dán 12:6, RÚF). A „csodálatos dolgok” azokra az eseményekre utalnak, amelyeket Dániel próféta könyve 11. fejezetének látomása, a 7. és a 8. fejezet bővebb magyarázata mutat be. Ezt az időszakot Dán 7:25, majd Jel 11:3, 12:6, 14, illetve 13:5 versei is megemlítik. Ez egybevág az ezerkétszázhatvan éves pápai egyeduralom időszakával is, ami 538-tól 1798-ig tartott. Dán 11:32-35 szakasza az üldözésnek ugyanerre az idejére utal, csak nem említi meg annak tartamát. A másik két időszak, az ezerkétszázkilencven és az ezerháromszázharmincöt nap arra a kérdésre felel – „mi lesz ezeknek vége?” –, amit maga Dániel tett fel a gyolcsruhába öltözött Embernek. Mindkettő a „mindennapi áldozat” megszüntetésével és a „pusztító utálatosság” felállításával kezdődött. A Dániel próféta könyve 8. fejezetéről szóló tanulmányunkból tudjuk, hogy a „mindennapi áldozat” Krisztus folyamatos közbenjárására utal, aminek a helyére hamis istentiszteleti rendszer lépett. Ennek a prófétai időszaknak tehát Kr. u. 508-ban kell kezdődnie, amikor katolikus hitre tért Klodvig, a frankok királya. Ez a fontos esemény kövezte ki az egyház és az állam összefonódásának útját, ami erősen kitartott az egész középkoron át. Az ezerkétszázkilencven nap 1798-ban végződik, amikor Napóleon, francia császár parancsára elfogták a pápát. 1843-ban végződött az ezerháromszázharmincöt nap, ami Dániel próféta könyvében az utoljára említett prófétai időszak. Ez volt a Miller mozgalom, valamint a bibliai próféciák megújult tanulmányozásának az ideje, Jézus közeli eljövetele várásának és reményének a kora.

Dániel próféta könyvében mindvégig két dolgot láttunk: Isten népét üldözik, majd végül az Úr igazolja és megmenti őket. Hogyan segíthet nekünk ez abban, hogy hűségesek tudjunk maradni a jelenlegi próbáink között?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: