A FELTÁMADÁS

Olvassuk el Dán 12:2-3 részét! Milyen eseményről van itt szó? Miért olyan fontos ez a számunkra, tekintettel arra, amit a halálról tudunk?

Az Ószövetségben talán Dániel utal a legközvetlenebb módon a jövőbeli feltámadásra. Amikor ezen a szakaszon gondolkodunk, néhány különösen fontos igazságot tanulhatunk meg. Először is, az „alvás” hasonlata jelzi, hogy az emberi testben nem lakik halhatatlan lélek. Az ember a test, az elme és a lélek elválaszthatatlan egysége. A halálban megszűnünk létezni, a feltámadásig öntudatlan állapotban maradunk. Másodszor, az igeszakasz úgy mutat a feltámadásra, mint ami visszafordítja a bűn következtében történteket. Amiről Dán 12:2 versében magyarul azt olvasunk, hogy a „föld porából”, az az eredeti nyelvben a „por földje”. A szokatlan szórend 1Móz 3:19 versére mutat vissza, ami az egyetlen másik olyan bibliaszakasz, amelyben a „föld” megelőzi a „por” szót. Ez arra utal, hogy az Ádám bukásakor kimondott halálbüntetést Isten visszafordítja, és a halál többé már nem tart bennünket az uralma alatt. Ahogy Pál fogalmazott: „Elnyeletett a halál diadalra” (1Kor 15:54).

Olvassuk el Róm 8:18 és Zsid 2:14-15 verseit! Miért nem kell félnünk a haláltól?

Itt mindent a halál ront el, mindennek az vet véget. Viszont azt az ígéretet kaptuk, hogy a hűséges hívők számára nem a halálé lesz az utolsó szó. A halál legyőzött ellenség. Amikor Krisztus feltámadt és kilépett a sírból, letörve a halál láncait, végzetes csapást mért az elmúlásra. Most már túlláthatunk az ideig-óráig tartó halálon, az élet végső valósága felé, amit Krisztusban kapunk Istentől. Mivel Mihály „felkél” (lásd Dán 12:1), ezért mindazok felkelhetnek, akik hozzá tartoznak. Feltámadnak a „föld porából”, hogy csillagként ragyogjanak mindörökre.

Az élet fájdalmai és küzdelmei között hogyan meríthetünk reményt és vigaszt a végidei feltámadás ígéretéből? Valójában miért nem számít szinte semmi más?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: