AKIK BEÍRATTAK A KÖNYVBE

Dán 12:1 verse arról a népről szól, akiknek a neve „be lesz írva a könyvbe” (RÚF). Mit jelent ez?

Mihály közbelépésének az idejéről azt is olvassuk, hogy páratlan nyomorúság időszaka lesz. Ez annak az időnek felel meg, amikor Isten visszavonja Lelkét a lázadó emberiségtől. Majd az Úr a végidei Babilonra kitölti a hét utolsó csapást, a népek iránti haragjának a kifejezéseit (Jelenések 16. fejezet; 18:20-24), a sötétség erői pedig szabadon tombolhatnak a világon. Ellen G. White azt írja erről az időről, hogy „Sátán ekkor a végső nagy zűrzavarba taszítja a föld lakóit. Amikor Isten angyalai elengedik az emberi indulatok vad viharát, minden ellentét kiéleződik. Az egész világra kiterjed a pusztulás, ami rettenetesebb lesz, mint ami Jeruzsálemet sújtotta” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 526. o.).

Isten népe viszont megszabadul ebben a rettenetes időben, mert Jézus, a mennyei Főpap megvédi őket a mennyei törvényszék vizsgálati ítéleté­ben, és a nevüket már beírták a könyvbe.

Hogy megértsük ennek a könyvnek a jelentőségét, tudnunk kell: a Biblia kétféle mennyei könyvet említ meg. Az egyikbe azoknak a nevét írták, akik az Úrhoz tartoznak, ezt nevezik az élet könyvének is (2Móz 32:32; Zsolt 69:29; Lk 10:20; Fil 4:3; Jel 17:8).

Az élet könyve mellett a Szentírás az emberi cselekedetek feljegyzését tartalmazó könyvekről is említést tesz (Zsolt 56:9; Ézs 65:6; Mal 3:16). Ezeket használja a mennyei ítélőszék, amikor mindenkiről eldöntik, hogy milyen az elkötelezettsége az Úr iránt. Mennyei iratok ezek, „adatbázisok”, amelyek minden ember nevét és tetteit tartalmazzák. Egyesek összeráncolják a homlokukat attól a gondolattól, hogy a nevüket, főként a tetteiket felírják a mennyben. Viszont amint átadjuk az életünket Krisztusnak, a nevünk bekerül az élet könyvébe, a rossz tetteinket pedig kitörlik az ítélet során. Ez a mennyei adattár az egész világegyetem számára törvényes bizonyítékot szolgáltat arra, hogy Jézushoz tartozunk, és így jogunk van a védelemre a nehéz időben.

Miért mondjuk azt, hogy csakis Krisztus nekünk tulajdonított igazsága az egyetlen reményünk arra, hogy „be legyünk írva a könyvbe”? Beszéljünk erről szombaton a csoportban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: